Cats (Alga)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 9-99 år
Innehåll: Spelplan, 5 kattpjäser, 4 föremålspjäser, 60 rumskort (varav 50 Mjau och 10 Krrrr), 5 kattkort, 4 föremålskort, regler skrivna i askens lock
Konstruktörer: Martin Davison, Michael Harding, Judith Duffey

Fem olika katter smyger runt i herrgården på jakt efter varsitt föremål. Den som först lyckas förflytta sin katt till sin specifika sak (musen, paketet, matskålen, kudden) har omedelbart vunnit spelet.

Synnerligen enkelt kan tyckas, men naturligtvis finns det en liten hake. Alla deltagare får flytta på alla pjäser (både katter och föremål) och ingen vet vilken katt som tillhör vilken spelare, ej heller känner man till vilket föremål var och en är på jakt efter. Utspelade rumskort kan också i en hast ändra förutsättningarna och föra katter och föremål närmare eller längre ifrån varandra.

Börja med att lägga ut spelplanen på bordet och placera ut alla katter och föremål på sina respektive startrutor. Blanda korten och dela ut 5 stycken till varje deltagare. Sådär ja, nu är ni nästan klara för start, nu gäller det bara att få veta vilken katt man själv ansvarar för och vilket föremål man skall få fatt på.

Blanda kattkorten och föremålskorten och dela ut ett av varje sort till respektive deltagare. Nu vet du vilken katt (den rödbruna, gula, vita, svarta eller blå) som är din och också vilken unik grå föremålspjäs du skall ta dig till. Håll denna information för dig själv.

Så, nu får du varje gång i din tur utföra fyra stegs förflyttning med tillgängliga pjäser. Välj fritt bland alla föremål och katter, men kom ihåg att du aldrig får flytta diagonalt eller använda mer än 2 av dessa 4 steg för att flytta föremål. Låt en katt gå 4 steg eller flytta t.ex. kudden 4 steg åt något håll. Flytta två katter två steg vardera eller fyra katter ett steg var. Ja, du fattar, blanda fritt bland pjäserna på brädet. Alla pjäser är såklart med och förvillar oavsett antalet deltagare.

När du använt dina förflyttningssteg frågar du motståndarna om de är nöjda med dina drag. Om de är det är din tur över och näste spelare inleder sitt drag med förflyttning följt av samma fråga till de andra.

Skulle nu någon spelare vara missnöjd med hur du ställt katter och föremål, ja då kommer rumskorten i spel. Dessa anger alla en unik katt samt antingen ett specifikt rum i herrgården (rumskort av Mjau-typ) eller texten Krrr (alltså rumskort av Krrr-typ). Den som nu önskar får från tillgängliga kort på handen spela ut ett eller flera man tycker är passande.

Ett valt Mjau-kort måste avbilda just en av de katter som spelaren ifråga precis flyttat i sitt drag (du kan inte spela ut kort för katter som inte rört sig i denna tur). I och med att Mjau-kortet anger ett visst rum är det istället omedelbart dit aktuell katt skall bege sig. Spelaren som flyttat katten i sin tur är den som bestämmer på vilken ruta i relevant rum katten nu skall hamna på.

Sedan är det alltså fritt fram för samtliga spelare runt bordet att spela ut lämpliga Mjau-kort. Varje kort flyttar alltså en katt till ett helt nytt rum och med olika kort rörande en viss katt kan denne alltså snabbt hoppa mellan rummen i en och samma spelomgång.

Detta moment med utspelade kort fortgår till dess att ingen mer vill spela ut nya Mjau-kort för dessa katter just nu eller till dess att någon spelar ett Krrrr-kort för katten ifråga. Då får denna katt inte flyttas runt mer i detta drag. Ett Krrrr-kort omintetgör genast effekterna av kattens senast utspelade Mjau-kort.

Så mycket mer än så här är det inte till spelet Cats egentligen men det räcker rätt långt. Cats är lagom lättsamt, enkelt och roande för stunden så medelbetyg verkar vettigt. Spelet känns lite som en light-version av spelet Faster Agathas testamente (se recension av detta spel på annan plats på hemsidan).

Efter det att man använt ett spelkort drar man ett nytt till handen. Hamnar en katt precis intill en annan katt kan man fräsa åt den och tvinga denne bakåt ett steg, i övrigt gäller det att skynda iväg mot sitt föremål med sin katt utan att det blir alltför uppenbart vilken pjäs man ansvarar för och vilken sak man vill åt. Här finns utrymme till både bluff och visst strategiskt tänkande. Ganska kul i all enkelhet!