Carolus Magnus (Winning Moves)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: Från 12 år
Speltid: 30-45 minuter
Innehåll: 15 territorier, 5 x 5 turordningsbrickor, 4 spelbräden, 2 tygpåsar, 200+ träkuber, kejsarpjäs, 5 dominansmarkörer, 30 slott, 4 tärningar, regler.
Konstruktör: Leo Colovini

Det rekommenderas att man lär sig spelet via ett eller flera partier med 2 deltagare, men sen är faktiskt spelet som bäst på tre. Med fyra deltagare måste man spela i par.

Här finns en del svåra val att göra och Carolus Magnus hade varit ett renodlat strategispel om det inte vore för att man i varje spelomgång fyller på sitt förråd med resurser som valts ut via tärningskast. Det skulle kunna slumpa sig så att du får 7 identiska träkuber eller kanske samtliga fem färger. I vissa givna situationer är somliga färger såklart viktigare än andra...

Nåväl, gör klart för start. Placera 15 territoriebrickor i en cirkel mitt på bordet. Placera en kejsarpjäs i en av regionerna. Tag 3 träkuber i respektive färg (röd, grön, blå, gul och lila), blanda dem och placera sedan en kub på varje bricka.

Kasta några tärningar för att slumpa fram exakt vilka sju kuber (i olika färger) ni alla, var och en, skall ha som startkapital.

Inled varje spelrunda med en öppningsfas där turordningen bestäms, genomför därefter i tur och ordning varsin actionfas med tre steg.

Vad gäller turordningen väljer man en av sina numrerade brickor och spelar den öppet, synlig för alla. Näste spelare gör detsamma men tvingas välja en siffra som inte redan valts. Alla har brickor i spannet 1-5. I actionrundan kommer man sedan att spela i vald ordning med början på lägsta numret följt av successivt större. Vald nummerbricka anger också det antal steg som kejsaren maximalt kommer att få gå framöver... När man nyttjat samtliga nummerbrickor en gång vardera blir alla åter tillgängliga på nytt.

Sådär ja, dags för actionfasen för spelare nummer 1. Som moment 1; Spela 3 kuber från ditt personliga lager som ju omfattar 7 stycken. (Beroende på tärningarnas utfall finns det i varje drag för varje spelare olika (till färg och antal) kuber att välja bland).

Du kan spela ut, dvs. placera kuber, på ditt eget spelbräde och/eller på valfritt territorium på bordet. Mixa och matcha som du vill. En eller två eller tre kuber på territorierna, alla kuber på samma markområde eller utspridda. Sätt en, två eller tre valda kuber på ditt lilla spelbräde och samla på detta kuber i långa rader i respektive färg.

Den spelare som på sitt bräde har flest kuber i en viss färg sägs kontrollera alla kuber i denna färg någonstans i territorierna (dvs. på bordet/spelytan som helhet).

Att kontrollera flest kuber i respektive territorium leder såklart till att man styr över motsvarande landplätt också.

Här blir det således tuffa beslut att fatta. Skall kuben gå till egna brädet och stärka dominansen i en viss färg och därmed innebära en kub mindre i regionerna, eller tvärt om; man ger makt åt en viss färg i regionen men får samtidigt kanske mindre grepp om aktuell färg...

Ja, går inte kuben till ens eget bräde kan ju andra spelare samla på sig styrka i motsvarande färg och ”ta över” den kub du just placerat. Klurigt värre!

Dessutom måste ju alltid 3 kuber placeras någonstans, och väljer du territorierna bör du såklart alltid se till att du först har kontroll över den eller de färgerna, annars spelar du ju andra deltagare i händerna.

När de tre kuberna hamnat någonstans är det dags för moment 2 i ens spelrunda. Flytta kejsarpjäsen medurs från ett territorium till ett annat. Gå max så många steg (territoriebrickor) som det värde du valt i spelordningsmomentet i öppningsfasen (dvs. 1-5).

Spelaren som kontrollerar just den landbrickan (dvs. kontrollerar flest av de kuber som finns på platsen) får bygga ett slott där. (mer om slott alldeles strax).

Moment 3 i ens actionfas är att kasta tre tärningar och fylla sitt lager (Obs! Ej det egna spelbrädet) med nya kuber som ersättning för de man just placerat. Näste spelare i turordning spelar sig igenom de tre momenten i actionfasen. Osv.

Spela tre kuber, flytta kejsaren, slå tre tärningar. Allt går snabbt och enkelt som du märker. Det som tar tid är att välja plats för tärningarna och vart kejsaren skall gå...

Just det, det här med att bygga slott ja. Har man kontrollen över flest kuber där kejsaren hamnar får man bygga ett. Placera en slottspjäs där. Först till kvarn i varje territorium gäller, där kan endast finnas ett slott på respektive landbricka.

Skulle kejsaren komma till ett territorium med ett slott räknas slottet (i en koll rörande dominansen) med som en ”kub” i en av de färger som spelaren kontrollerar. Det är dock fullt möjligt att någon annan spelare (trots närvaron av ett slott) just nu dominerar området med än fler kuber och i detta läge skall slottet ersättas av ett i den ”nye” områdeshärskarens färg. Dvs. en spelare förlorar sitt slott, någon annan tar över. I ett likaläge byggs inget nytt, läget är oförändrat. Tills vidare...

När en spelare bygger ett slott (ett nytt eller placerar ett genom ett övertagande) kollar man också om de båda angränsande territorierna (i cirkeln med landbrickor) också har slott i samma spelarfärg. Om ett eller båda de närliggande områdena har slott fusionerar, sammansmälter, de territorierna. Den nya landmassan blir till ett nytt, större, territorium och innehåller samtliga pjäser (kuber och slott och kejsaren) från de tidigare separata landbitarna. I detta läge sker ingen ny koll över majoritetsläget, men med fler pjäser, kuber och slott, på platsen blir det såklart både mer räknande framöver och svårare att ta över de större områdena.

Spelet är slut så snart en spelare fått ut samtliga sina 10 slott på spelytan. Partiet kan också avslutas dessförinnan om endast 3 territorier finns på bordet. I detta läge vinner spelaren med flest slott i spel.

Carolus Magnus spelat med tre deltagare innebär i princip samma regler som ovan men med färre slott för var och en. Dessutom placerar man 4 kuber och slår 4 tärningar som ersättning. Ett 4-personersparti involverar parspel med 10 gemensamma slott men med den lilla twisten att beroende på valda turordningsbrickor kan de i paret ibland få göra sina drag omedelbart direkt efter varandra, ibland växelvis med motståndarlaget.

Carolus Magnus är trevligt, lättsamt men samtidigt tankekrävande och lättare på två än med tre deltagare. (Ja, visst blir det lättare att hålla reda på allas kuber, dominansstatus och möjligheter då och du kan ju dessutom inte komma sämre än tvåa). Å andra sidan, gillar man ett dylikt spelupplägg välkomnar man säkert en tuffare utmaning och då skall spelet spelas på 3, varken fler eller färre. Det är i alla fall för mig ett mindre lyckat antal för jag hittar oftast 1 alternativt 3 andra kamrater att spela med. Spel för just tre riskerar tyvärr att få lite speltid.

En annan invändning är den onödigt stora asken. Visst har den kanske standardformat men i förhållande till vad som ingår borde detta ha förpackats i en betydligt mer kompakt ask, flera gånger mindre än den här...

År 2000 var detta med bland finalisterna till utnämningen Årets Spel i Tyskland 2000.