Caribbean (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Från 8 år år
Speltid: ca 30 minuter
Innehåll: Spelbräde, 35 mynt, 4 x 7 mutkort, 16 skattkistor, 4 korthållare, 6 piratskepp, regler.
Konstruktörer: Michail Antonow & Jens-Peter Schliemann

Spelplanen består av en mängd oregelbundet formade vattenfält runt olika öar i Karibien. På havet seglar sex olika fartyg (A-F) och de kan nå sammanlagt 16 olika hamnar. Vid spelets start finns skatter att hämta i sex av dem och i varje efterföljande spelomgång adderas fler värdeföremål i ytterligare två slumpvalda hamnar. Totalt finns här en skatt att bärga för varje hamn på brädet. Man får 2000:- i omedelbar belöning om man rövar en skattkista direkt i hamnen, sedan är varje skatt värd 4000-8000 dubloner ytterligare om den kan fraktas hem och gömmas undan.

Om det inte framgått tidigare är spelarna pirater, eller i alla fall oärliga handelsmän som betalar sjömän för att röva och stjäla på haven och i olika hamnar för just spelarens räkning. Varje spelare har tre egna gömställen för samlade skatter utspridda på olika håll på spelplanen. Om ett skepp lyckas ta sig dit med en skattkista anses dess värde vara säkrat (och den med mest pengar vinner såklart) men det kan förstås vara en kamp att klara den saken. Andra skepp seglar troligen i närheten och lömska pirater och rövare finns överallt. Med ett skepp intill på en närliggande ruta kan fartygens båda skatter plötsligt skiftas, eller ett tomt fartyg stjäla någon annans last och dra vidare fullastat med värdesaker... Ja, livet som tjuv till havs är hårt. Och svårt. Skall man lyckas få till de där hamnstölderna och kunna smita med skatten krävs både list och tur.

Varje spelare har ett litet brickställ framför sig och 7 olika brickor till sitt förfogande. Alla spelare har identiska uppsättningar med brickor och de är märkta med 0, 1, 2, 3, 4, 5 samt -1. Brickornas värde anger både önskad förflyttning för ett visst fartyg och den styrka, den tyngd och beslutsamhet, med vilken du vill göra den där resan. Med det sagt, din bricka med värde 5 visar att det är den absolut viktigaste förflyttningen för dig att göra just nu, dessutom omfattar den upp till 5 steg.

Se helt enkelt över dina sju brickor och placera sex av dem i ditt brickställ. Ställ en önskad förflyttning för fartyg A, en annan bricka för skepp B, en tredje för båt C osv. Visa dock ingen annan hur du placerat brickorna. Sedan avslöjar ni samtidigt era respektive brickor för fartyg A. Det är dock endast en spelare som kommer att få flytta på båten, naturligtvis spelaren vars bricka har högst värde. Ja, alla skeppen tillhör liksom alla, det är den som för stunden ”mutar mest och bäst, dvs. vill ha förflyttningen starkast” som bestämmer vart resan skall gå.

Om spelare A avslöjar sin bricka med värde 3, spelare B visar sin 2:a och spelare C drämmer till med sin 5:a, är det givetvis spelare C som får flytta fartyget upp till 5 steg. Alla andra vet då samtidigt att spelare C inte kan ha bricka 5 kvar vad gäller förflyttning för något annat fartyg, men å andra sidan kan ju ingen ändra sina val nu. Gå genom resten av fartygen (B-F) på samma sätt och låt en spelare flytta dem mot hamnar, mot andra fartyg, mot gömställen... eller iväg från desamma, allt utifrån ”vinnarens” önskemål.

Om det skulle bli oavgjort beträffande det högsta budet för ett fartyg, ja det är då spelarnas sjunde, oplacerade, bricka kanske kommer in i spel. En enda gång per spelrunda (för ett av de sex fartygen) kan den brickan utnyttjas vid likaläge. Göm den i handen och avslöja den vid en ny ”budgivning”. Visa baksidan utan värde om du lägger dig, vill spara brickan till en annan kamp. Visa dess värde om du kämpar vidare, (eller bara vill sabotera för motståndaren med -1 brickan). Högsta nya budet ger en spelare ansvaret att flytta fartyget steg utifrån den ursprungliga brickan! -1 brickan reducerar förstås hela tiden någon annan spelares förflyttning, när den nu utnyttjas...

Mer är det inte frågan om. Placera era brickor i ställen, en per fartyg och spelrunda. Avslöja valda brickor och spelaren med högsta budet flyttar fartyget motsvarade antal steg. Kanske hinner man både in i hamnen och iväg med skatten? Eller segla ikapp någon annan, sno deras skatt och fara vidare?

Naturligtvis är det väldigt mycket slump involverat i Caribbean, men det krävs också god uppmärksamhet, siffersinne och lite bluffande. Skepp A flyttar alltid först. Vart kan det skeppet gå? Vem vill helst flytta det? Och utifrån det, vad skall man välja för bricka till båt B, och C osv...?

Det får endast finnas ett skepp på varje fält så all vidare passage, alla förflyttningssteg, kan kanske frysa inne, om passagen är trång någonstans eller det är många fartyg i samma område. Kanske är du inte ens berättigad till att säkra skatten som du fraktar om någon annan skulle ha varit elak och blockerat rutan för ditt hemliga (men ändå kända) gömställe.

Caribbean är lättsamt kaos med mycket slump och kortsiktig taktik. Reglerna är rätt simpla och komponentkvaliteten ok. Inför spelstart behövs korthållarna och piratskeppen monteras ihop. Möjligen kan det behövas en droppe lim för stabilitet. Speltiden är behagligt kort för ett litet rövarrace i Karibien. Lite småmysigt i all enkelhet.