Carcassonne: The Princess & the Dragon (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-6 deltagare
Ålder: Från 8 år och uppåt
Speltid: ca 30-45 min
Innehåll: 30 landbrickor, två träpjäser - en stor drake, en liten älva
Konstruktör: Klaus-Jürgen Wrede

Den stora draken och dess elaka förstörande roll gillar jag, men den lilla älvan glömmer man oftast bort. Och gör man inte det ger den alldeles för många bonuspoäng, men visst, man kan ju välja vilka extraregler man vill spela med och då väljer jag gärna bort älvan. De 30 spelbrickorna som finns i denna ask blandas med dem från grundlådan och dras på sedvanligt sätt en i taget och spelas ut.

Sex brickor visar vardera en vulkan och när en sådan bricka spelas ut får den aktive deltagaren inte placera ut någon följeslagare. Istället flyger draken in i spelet och landar på vulkanbrickan. Därefter är det nästa spelares tur att dra en bricka. Mer om draken om en stund.

Tolv brickor visar vanliga vägar, fält och delar av en stad och dessutom en liten draksymbol. De spelas som vanliga brickor och en spelare kan om denne vill placera ut en följeslagare på lämpligt ställe, sedan avbryts spelet tillfälligt av att draken rör sig över spelplanen. Detta inträffar såklart bara om en tidigare dragen vulkanbricka fått draken att landa någonstans på spelplanen. Saknas draken ännu på spelplanen kan man strunta i detta moment.

När draken rör sig sker det i sex steg, över en bricka i taget. Spelaren som fick draken att röra sig gör första draget, därefter fortsätter spelarna i turordning runt bordet att flytta draken ett steg vardera tills alla 6 förflyttningarna skett. Draken rör sig horisontellt och vertikalt mellan brickorna och besöker bara en bricka en gång, så det är fullt möjligt att styra in draken i en ruta från vilken denne inte kan fortsätta. Ibland kan den kanske inte flyttas alls (se t.ex. regler för älvan). Över alla rutor där draken drar fram måste eventuella utplacerade följeslagare direkt återlämnas till sina respektive ägare!

Sex brickor visar en magisk portal. Dessa brickor möjliggör omedelbar utplacering av en följeslagare på brickan ifråga eller en valfri tidigare utspelad bricka på spelplanen där placering är tillåten enligt grundreglerna. Självklart får följeslagaren inte spelas ut på en redan komplett stad eller väg. Här finns alltså möjligheten att ställa ut en följeslagare där draken kanske tvingat bort ens pjäs tidigare eller på annan fördelaktig plats.

Sex brickor avbildar delar av en stad samt en symbol för prinsessan. Läggs brickan till en ledig ofullständig stad får spelaren om denne så vill placera en följeslagare på brickan i enlighet med vanliga regler. Läggs en prinsessbricka till en upptagen stad har brickläggaren möjligheten att få plocka bort en motståndares följeslagare i staden.

Och så var det den här älvan, den lilla vita träpjäsen som kommer i spel närhelst en spelare väljer att inte spela ut en följeslagare vid brickläggningen. Istället får man ta älvan och placera denne på en ruta där man redan har en följeslagare. Älvan har sedan 3 speciella effekter:

• Draken får inte besöka en ruta där älvan står, så följeslagaren på denna bricka plockas alltså inte bort vid drakens härjningar.
• Om en spelare i början av sitt drag har älvan på en ruta med en egen följeslagare får denne genast 1 bonuspoäng.
• När vägen, klostret, staden eller vad det nu är älvan står på skall poängräknas ger älvan 3 extrapoäng utöver de vanliga poängen.

Somliga av ovannämnda brickor avbildar dessutom tunnlar där vägen löper under en stad och alltså inte bryts och kloster som ryms inom en stad. Ja, här finns en del spännande nyheter men somliga av dem ger kanske väl stora fördelar eller många poäng.