Carcassonne: Abbey & Mayor (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-6 deltagare
Ålder: Från 8 år och uppåt
Speltid: ca 30-45 min
Innehåll: 12 nya landskapsbrickor, 6 klosterbrickor, 6 x Borgmästarpjäser, 6 x Vagnpjäser, 6 x ladugårdspjäser (alla i trä), regler
Konstruktör: Klaus-Jürgen Wrede

Som med alla föregående boxar till Carcassonne-spelet innehåller även denna nya regler, brickor och pjäser för att ytterligare variera spelet. Allt andas precis som tidigare god kvalitet och somligt känns fräscht, roligt och spännande att använda, annat fungerar mindre bra eller är lite svårare att nyttja i spelet. Du väljer som alltid själv vilka brickor och pjäser du vill ha med när det är dags att spela.

De sex identiska klosterbrickorna omgärdas av en orange ram och avbildar såklart ett kloster. De är synnerligen lätta att låta vara med i spelet och varje deltagare har från start varsin klosterbricka att nyttja en gång. Den skall användas när du har ett hål i spelplanen och därmed en eller flera saker som ännu inte är kompletta. Du liksom sitter där och bara väntar på just den där brickan som aldrig verkar komma. Hålrummet skall vara helt omgärdat av andra brickor på alla fyra sidorna och istället för att dra en vanlig bricka spelar du nu ut din klosterbricka. Den placeras i det kvadratiska hålrummet i spelplanen och därmed stängs/avslutas alla vägar, fält och borgar mot klosterbrickans kant. Du får också ställa ut en munk på brickan och sedan få 9 poäng när den är fullständigt omringad på alla sidorna i enlighet med grundreglerna. Finns det inga hålrum i spelplanen kan den här klosterbrickan såklart inte användas.

Borgmästarpjäsen har också alla en var av. Den placeras ut istället för en vanlig följeslagare och måste placeras i en ledig, ännu ej komplett stad. Väl där räknas Borgmästaren som lika många vanliga följeslagare som det är sköldar avbildade på brickorna som utgör staden. Saknas sköldar är Borgmästaren inte värd ett dugg…..så här långt i alla fall…..

Ladan är lurig att använda. Den spelas ut istället för en följeslagare (om du vill) när du lägger en bricka som gör att fyra brickor ihop alla har ett fältsegment där de möts. Med så mycket grönska och en lada på plats (som står kvar där resten av spelet) poängberäknas fältet omedelbart. Den som har flest följeslagare liggande på aktuellt fältområde får 3 poäng för varje stad/borg som är i anslutning till fältet. Därefter plockas alla följeslagare bort från fältet! Den som spelade ut ladan på fältet behöver själv inte ha några följeslagare där utan kan helt enkelt bara tvinga fram en poängräkning och ett borttagande av konkurrenternas pjäser om så skulle önskas. Bygger man sedan ihop ett annat fält med ett som redan poängräknats enligt ovan ger varje stad/borg nu bara 1 poäng till den med majoriteten av pjäser på fältet. Väl i spel verkar det alltså som att ladan egentligen stjäl mer poäng än den ger…..Men det kan ju vara skoj att snuva motspelarna på sådana ibland också.

Varsin vagn har alla redan från spelstarten och den placeras också ut (om man vill) istället för en vanlig följeslagare på ett tillåtet ledigt, ofullbordat område, en stad, en väg, ett kloster, dock ej ett fält. Efter poängräkning av det vagnen nu stått på tas pjäsen tillbaka i vanlig ordning. Alternativt kan vagnen rullas vidare till en annan ledig, ofullbordad stad, väg, kloster i direkt anslutning till platsen den stått för att samla nya poäng. Om vagnen t.ex. stått i ett kloster och poängräknats (gett 9 poäng) och det från klostret utgår en väg som ännu inte är upptagen eller färdigbyggd kan vagnen röra sig från klostret ut på vägen. Står vagnen på en väg som byggts klar och gett poäng kan kanske vagnen rulla vidare åt något håll och nå en stad under uppbyggnad….

Sist och slutligen finns det en bunt nya landskapsbrickor där t.ex. vägar fortsätter i tre riktningar, vägar går under en stad, vägar som svänger och rör vid staden och därmed delar upp fältet i flera områden osv…..I denna ask är det väl ladan jag först och främst kan vara utan. Mycket annat är bra och skoj, men nu börjar det nästan finnas alldeles för många tillägg till grundspelet……Stark trea hur som helst.