Canal Mania (Ragnar Brothers)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 14+ år
Speltid: ca 2 timmar
Innehåll: Spelplan, 176 sexkantiga brickor, 120 spelkort, 35 spelpjäser (kuber, båtar etc.), regler.
Konstruktörer: Steve & Phil Kendall

Kombinera sådana klassiska spel som Ticket to Ride och Railroad Tycoon och du får Canal Mania. Det låter ju synnerligen lovande. Här skulle man ju kunna hoppas på att två utmärkta spel tillsammans skall bli till ett tredje ännu bättre, att 1+1=3, men nej, tyvärr inte. Detta är sämre än summan av delarna, når inte upp till förlagornas storhet. Men det är ett bra försök.

Här handlar allt om att bygga kanaler mellan olika orter, addera lås (vi kan kalla dem slussar), tunnlar och akvedukter till sträckorna för extra poäng.

Ticket to Ride-upplägget bidrar med uppdragskorten, talar om mellan vilka orter kanalerna skall byggas. Du plockar också på dig byggkort som visar vilken typ av bricka du skall bygga, placera ut på brädet. Kanalbygget kan kräva raka och böjda sträckor, såväl som de där tunnlarna, låsen och akvedukterna. För att bygga rakt och/eller böjt krävs ett kort för vardera brickan, en akvedukt kräver två akveduktkort, en tunnel på motsvarande sätt tre tunnelkort. Här finns jokerkort också som förstås kan fungera som valfri annan typ.

Från Railroad Tycoon lånas spelplanen med en mängd orter och sexkantiga terrängfält och idén med att placera varor på somliga städer och sedan frakta dem längs egna och andras kanaler för poäng. Även ingenjörskorten blir ett bekant inslag motsvarande personkorten från förlagan. Olika ingenjörer ger olika former av bonusmöjligheter; bygga en akvedukt med endast ett kort, en tunnel med endast två kort, plocka upp 4 kort istället för 3 osv.

En spelare genomför i sin tur tre olika faser. I den första tar spelaren ett kontrakt, byter ingenjör och byter ut byggkorten.

I fas två tar spelaren tre byggkort och bygger sedan de kanalsträckor man kan och vill på brädet (varje spelare har varsin identisk uppsättning kanalbrickor). Somliga byggkort anger också att en vara skall placeras i någon stad.

Den tredje fasen innebär transport av en varukub längs en eller flera kanalsträckor från en stad till en annan, i utbyte mot poäng (för en eller flera spelare). Färdigbyggda kanaler ger också poäng allt eftersom, medan man i spelets slut får poäng för kvarvarande ofullbordade byggen samt de sista varornas förflyttning…

Spelaren som samlat flest poäng vinner såklart. Det finns också ett alternativt drag att välja i varje fas; istället för den möjlighet som redan nämnts för fas 1-3 kan man dra ett byggkort om det på något sätt skulle vara bättre än standardaktiviteten.

Canal Mania är ett helt okej sällskapsspel, bara inte riktigt i klass med de båda spelen som säkerligen inspirerat till detta.