Campaign Manager 2008 (Z-Man Games)


Fakta:
Antal spelare: 2 deltagare
Ålder: 13+ år
Speltid: 30-45 minuter
Innehåll: 20 delstatsbrickor, 2 x 45 spelkort, 2 x 12 röstmarkörer, tärning, 4 markörer för sakfrågan, 4 markörer för viktiga demografiska grupper, 20 nyhetskort, poängbräde, 20 poängbrickor, tabell för negativa resultat, regler
Konstruktörer: Christian Leonhard & Jason Matthews

Så du vill leda en presidentvalskampanj och ta din kandidat hela vägen till Vita Huset? Coolt. Du kommer såklart att möta tufft motstånd, lätt kommer det inte att gå.

Men plocka bara upp dina rekommenderade startspelkort eller välj 15 favoriter (av de totalt 45 kort du har till ditt förfogande) och sätt igång. Spela dig igenom 20 amerikanska delstater eller så många som nu behövs för att någon skall kunna segra. Hoppas på att det blir du och din kandidat!

Campaign Manager är ett hyggligt lättsamt spel om att föra en man till den ultimata maktpositionen i USA. I den här spelversionen är det 2008 års riktiga kampanj mellan Barack Obama och John McCain som står modell för spelupplägget. Foton och diverse citat och slogans från deras riktiga kampanjer pryder också spelkorten, men fyller egentligen ingen funktion i själva spelet mer än som utsmyckning och ev. stämningshöjare.

Kampen fortgår i fyra olika delstater samtidigt. När någon spelare vunnit rösterna i en delstat, plockar man fram en ny och fortsätter på samma sätt. Spelarna skall förstås använda sina spelkort till att försöka få befolkningen på alla platser att rösta på just sin kandidat och det är här spelet böljar fram och tillbaka. Olika kort påverkar de röstande på olika sätt. Här finns initialt solklara demokrater och lika säkra republikaner såväl som osäkra väljare. Under spelets gång kommer somliga att bestämma sig, andra svänga i opinionen.

I varje delstat är de två dominerande frågorna Försvaret och Ekonomin. Försvaret är kampanjens fokus för republikanerna (McCain/Röd spelare), Ekonomin för demokraterna (Obama/Blå spelare). I varje given stund är endera fråga i majoritet i en viss delstat vad gäller tyngd för att avgöra röstningen i delstaten, kraftigt eller bara med liten marginal. Dessa frågor rör sig på en 4-stegsskala FÖRSVAR-Försvar-Ekonomi-EKONOMI och på ett av dessa fyra steg finns alltid en liten spelmarkör med en pil, symboliserande rådande läge och trend åt höger eller vänster på skalan.

Beroende på delstatens befolkningsstorlek och betydelse finns för respektive fråga (återigen Försvaret och Ekonomin) 3-5 cirklar för röstberättigande invånare att försöka vinna. En eller flera cirklar kan från början vara röda eller blå, några är alltid vita för de ännu osäkra väljarna. Spelarna tävlar nu med sina kort om att få samtliga cirklar vid den just nu tongivande (dominerande) frågan att få enhetlig färg. Alla röster skall bli antingen Blå eller Röda innan delstaten är vunnen/förlorad för någon.

Ser röd spelare att alla rösterna för en viss dominerande fråga (ex. Ekonomi) håller på att gå i blå favör finns två vägar vidare. Att antingen hålla fast vid att Ekonomi är den viktigaste frågan och försöka vinna över blå röster till röd sida (dvs. plocka bort blå markörer och byta mot röda) eller helt enkelt att skifta fokus till en diskussion kring Försvaret. Cirklarna för den frågan är kanske inte lika blå?

I den stund samtliga cirklar för aktuellt fokus (dominans för Försvar eller Ekonomi) är i antingen röd eller blå färg är delstaten vunnen för den spelaren. Vunna röster summeras på ett rösträkningsbräde, delstaten plockas ur spel och ersätts med en annan som skall vinnas på motsvarande sätt.

Spelarna turas om att växelvis utföra varsitt spelmoment. Båda kan hela tiden välja mellan två saker; att spela ut ett av de kort man ev. har på handen (man startar med 3 och har totalt 15 olika att spela partiet med) och följa kortets text, eller att dra ett nytt kort till sin hand. Med något litet undantag kommer i princip alla använda kort tillbaka att användas igen och igen. Så efter att de 15 korten använts är det dags att blanda om dem och fortsätta…

Spelarna har som du säkert redan förstått tillgång till varsin kortlek, här finns 45 kort för röd spelare, 45 kort för blå. Man använder alltså 15 av dem för ett parti. Respektive lek är försedd med speltext och diverse utsmyckningar i form av verkliga foton och budskap från 2008 års båda presidentkandidater, nåja, det har jag kanske redan berättat.

De 15 olika utvalda rekommenderade startkorten du får som nybörjare är nästintill 100 % helt identiska med de som motståndaren har tillgång till vad gäller speleffekter (något kort skiljer), så det är mycket slump som avgör vilket kort som kommer när och ger dig segern i en viss fråga. Fast ett visst mått av strategi behövs också. Har du flera kort på hand bör du såklart försöka planera framåt, lägga upp en strategi för att driva en viss fråga åt något håll för att vinna de röster som behövs.

Övriga kort att spela med erbjuder förvisso mer påverkansmöjligheter i delstaterna (det finns mer eller mindre viktiga populationer att vinna och som kan vara direkt avgörande för att vinna de ännu osäkra väljarna (Latinos, Jews, Students etc.) men även dessa kort har ofta sin motsvarighet i motståndarens kortlek. Ja, att vinna presidentvalskampanjen handlar både om tur, tillfälle och skicklig planering och manipulering.

Spelkorten har ofta enkla budskap som är lätta att verkställa. De kan dock understundom uppfattas som ganska repetitiva, det är samma 15 kort som kommer tillbaka igen och igen, bara i en annan ordning. Och det finns som sagt bara markörer att påverka på 4 ställen i max fyra delstater vid varje tidpunkt; den som rör den dominerande frågan Försvar vs. Ekonomi, en av två viktiga minoritetsgrupper att vinna samt raderna med 3-5 cirklar för röster för Försvar resp. Ekonomi.

Fast å andra sidan, bara och bara. Det är 16 saker att bevaka och försöka påverka. Tricket är att göra rätt sak på rätt ställe vid rätt tillfälle. Skall du kämpa som ett djur för Indiana eller lägga kraften på Wisconsin? Olika vunna delstater ger ju olika stora steg framåt mot segern. Florida ger t.ex. 27 poäng av de 270 man siktar på att vinna, Oregon 7 och New Mexico bara 5.

Korttexterna kan lyda: Flytta markören ett steg mot EKONOMI i valfri delstat. Flytta markören i valfri delstat 2 steg mot FÖRSVAR, Du vinner en blå röst i Försvarsfrågan i en delstat, Om gruppen Studenter är i fokus just nu i några delstater vinner röd spelare samtliga osäkra röster (vita cirklar blir röda)

Små svarta markörer skjuts fram och tillbaka mellan sina olika lägen, röda och blå runda träbrickor adderas och tas bort från delstaterna, de täcker ömsom både vita cirklar och de i motståndarfärgen. Spelkort dras och spelas ut, blandas och används igen.

Campaign Manager 2008 fungerar rätt väl när det gäller att få till en jämn spännande kamp in i det sista för de två personer som tävlar. Ytterligare någon regel jag inte nämnt finns där, ytterligare något slags kort deltar också, annars är det som ovanstående spelet spelas. Större variation på spelkorten inom en kortlek och fler kort som skiljt sig åt mellan blå och röd spelare hade nog skänkt ytterligare en dimension till utmaningen och spelets livslängd. Men som det nu är fungerar det ändå rätt okej för en tuff batalj med enkla regler.

Det där med speltid 30-45 minuter skall man dock ta med en nypa salt. Första nybörjarpartiet tog det dubbla men visst går det att utan start/nybörjarkortleken få bättre tempo i spelet och därmed större och snabbare påverkan. Fast om bådas kort nästan hela tiden tar ut varandra, ja då tar det tid, och visst, de där rekommenderade startkortlekarna är ju nästan helt identiska…

Rött, blått och vitt, amerikanska färger på spelmaterialet, träpjäser, tjocka pappbrickor och en samling spelkort är vad som serveras, därtill även den där rösträknarskalan på vilken små pappbitar som utgör rösterna från vunna delstater läggs på rad. Först att gå och nå från 0 till 270 vinner. Måtte det bli jag! Ett annorlunda spel för 2 personer, så här långt inte likt något annat i min spelsamling och även om det inte hamnar i kortspelskategorin är det ändå väldigt mycket just ett kortspel.