Bohn to be wild (Amigo)


Fakta:
Antal spelare: 1-7 spelare
Ålder: Från 12 år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: 154 bönkort, 7 handelskort, 1 översiktsbricka, regler
Konstruktör: Uwe Rosenberg

Kortspelet Bohnanza fyller 15 år och det firas med en jubileumsutgåva, en både bekant och samtidigt ny version av spelet som får namnet Bohn to be wild. Det vilda är främst bönkorten med nya specialfunktioner, i övrigt är mer än 90 % av spelupplägget i princip detsamma som för originalet. Detta är väl mest att likna vid ett Bohnanza plus, det vanliga spelet med lite nytt och extra.

Olyckligtvis föll det här nya varken mig eller övriga i spelgruppen i smaken. Bohnanza är ju ett ganska enkelt spel till sitt upplägg, en något ökad komplexitet kan man kanske önska sig ibland så att utmaningen växer något men här blir det tyvärr mest krångel.

Den här nya (tyska!) utgåvan kommer med nya typer av bönor man inte är van vid. Det gäller att vara uppmärksam på små ikoner i spelkortens hörn som symboliserar familjetillhörighet. Ibland får nämligen två olika bönfamiljer faktiskt kombineras! (läs mer om vilda kort längre fram).

Bönkorten med ”vilda” extrafunktioner är dessutom försedda med ytterligare en liten ruta med en illustration överst eller på sidan till höger. Det är inte alltid helt solklart vad respektive symbol betyder och somliga är förstås olika men ändå väldigt lika varandra så även här krävs det tid att lära nytt. Vidare är det hela 10 olika varianter av extrafunktioner förmedlat via olika bönkort som kommer med i spelet redan från start, så det blir genast mycket (för mycket) nytt som skall hanteras i ett annars bekant upplägg.

Du skall precis som i vanliga Bohnanza sträva efter att samla långa serier med enhetliga bönor för att kunna tjäna maximalt med pengar. Mest pengar vinner spelet! Du skall odla en sorts bönor på en åkerplätt, andra bönor på en annan bit mark. Här får du tänka dig ett visst antal åkrar (rader med kort) framför dig och antalet varierar beroende på antal spelare. Du kan aldrig köpa dig fler fält eller få färre under ett parti Bohn to be wild.

Ju fler kort i samma serie du samlat desto bättre blir troligen avkastningen. Olyckligtvis får du inte ordna om de olika bönorna i din korthand utan måste spela dem i den ordning du drar dem från den gemensamma korthögen. Det kan således hända att du tvingas skörda ett fält i förtid för att platsen måste vikas för ett nytt kort som måste spelas ut. Kanske får du ändå full ersättning, kanske mindre, kanske ingenting alls. Det beror på antalet kort och respektive typ av bönor.

Som tur är finns en möjlig väg runt det här med att inte få sortera eller arrangera om ordningen på de kort man håller i, kort som därmed ännu inte är planerade på åkrar. En fas i spelet möjliggör kortbyten mellan spelarna. Man kan under vissa förhållanden få byta kort, skänka bort dem osv. för att ändå kunna få fler av den sort man vill och samtidigt göra sig av med kort som inte passar på åkrarna just nu.

Visst känns original-Bohnanza igen i det här! Jodå, det mesta är sig likt fast med nya sorters bönor. Nytt är också att du efter det att du spelat ut ett eller två kort från din hand på dina egna åkrar skall vända upp tre nya kort till allmän beskådan, inte två som i originalet. Du ger bort dem, byter dem mot annat eller tar dem själv. Ett av korten har du dock rätt att genast kassera om du så önskar.

Erbjuder någon kort som du vill åt men där du för tillfället inte kan erbjuda ett passande pris för ett byte kan du använda de nya lånekorten. Nu kan du spela Bohnanza med en skuldsedel! Mot löfte om 1 eller 2 av de 3 kort du i ett kommande spelvarv kommer att vända upp på bordet kan du kanske ändå få ta de/det kort du önskar. Nu får spelaren med skuldsedeln i sin ägo plocka sina kort gratis och det före alla andras ev. bud nästa gång du spelar din runda med nya uppvända kort.

Det hela sker dock som en chansning. Det finns ju inget som lovar att de önskade korten kommer upp i kommande omgång när skulden skall regleras, men 1, 2 eller inga tagna kort alls spelar ingen roll. Skulden anses betald så snart chansen till återbetalning har presenterat sig.

När momentet där alla kort med bönor som får och kan byta ägare har ägt rum och dessa planterats är någon spelares tur i princip slut. Nu återstår bara påfyllnad av ett nytt kort. I Bohn to be wild får dock samtliga spelare ett nytt draget kort var, sist i varje deltagares tur!

Ok, dags att berätta mer om de här annorlunda, vilda bönkorten som alltså i grund och botten (oftast) fungerar som helt vanliga bönkort som alla andra. Har dock korten en ny ruta med en illustration på sig överst eller till höger så signalerar detta om en specialfunktion av något slag. På något sätt skall grundreglerna manipuleras, justeras, ändras.

Så fort du inleder din speltur och fortfarande ser ett eller flera egna kort framför dig som bär en ”vild” funktion så är förmågan aktiv och i spel. Det är nu som lokaliseringen av den där rutan med illustrationen på korten blir intressant. Du spelar ju ut dina kort för en viss sort (på en åker) i långa kolumner med korten överlappande varandra uppifrån och ned. En symbol överst på ett kort kommer därmed alltid att synas och vara aktiv (på gott och ont) till dess att korten/bönorna skördas och plockas bort. En symbol på högersidan av det senaste/översta kortet täcks ju över redan med nästa kort av samma typ som du spelar ut!

En typ av symbol innebär att det är okej att odla två specifika sorters bönor på ett och samma åkerfält. Var bara riktigt uppmärksam på exakt vilka!

En annan symbol visar +1 och gör att kortet räknas som två. Olyckligtvis gör det även hela din skörd värdelös om du inte först lyckas spela ut minst ett kort till ovanpå ett sådant vilt kort.

Den tredje varianten tvingar dig att själv ta upp ett av de tre korten du vänder upp i din tur och den fjärde sortens vilt kort innebär att spelaren precis före dig i tur bestämmer huruvida du skall spela ut ett eller två kort när du inleder din omgång.

Som en femte typ av extrafunktion måste du avstå från att spela den inledande fasen i dina kommande omgångar så länge symbolen syns. Fas 1 av spelet innebär ju annars att du spelar ut ett eller två kort från handen. Nu får du bara ut nya kort på bordet om du plockar dem från de tre du själv vänder upp eller byter/får av andra senare.

Typ 6 av de 10 nya varianterna är att du, om du vill, har en möjlighet att kassera bönor som du annars tvingas spela ut och variant 7 låter dig välja 1-2 valfria kort från handen att spela ut för att inleda din omgång. Här har vi alltså ett stort avsteg från de annars tvingande reglerna om att ALLTID spela alla kort i ordning.

Åttonde möjligheten erbjuder spelaren 2 nya kort i slutet av sin egen spelrunda istället för bara ett. Att placera det just dragna kortet i slutet av en runda först eller sist i din hand är erbjudande nummer 9, även det alltså ett avsteg från grundreglerna.

Som tionde och sista ny extramöjlighet som står till buds får du i inledningen av din tur visa och ge bort valfritt kort från din hand till någon annan.

Ja, det var de extravilda funktionerna i ett utökat Bohnanzaspel. Har du spelat originalet kan du själv sätta dig in i hur respektive ny förmåga kan hjälpa eller stjälpa spelet. Med många nya små symboler att vara vaksam på blir spelet en klurig utmaning. Inte sällan rullar spelet vidare och någon i efterhand tvingas konstatera att en tvingande ny extrafunktion missats, på gott och ont. Ja, de här nya funktionerna komplicerar det enkla Bohnanza-upplägget på ett (för mig i alla fall) otillfredsställande sätt. Där original-Bohnanza får en stark trea i betyg går här 3:an tyvärr åt andra hållet…

Det medföljer också alternativa regler för spel ensam eller med två deltagare.