Boggle (Parker)


Fakta:
Antal spelare: 1+ deltagare Ålder: Från 8 år
Innehåll: 1 bokstavsbricka med lock, 16 Boggle-tärningar, timglas

Är du kvicktänkt, uppmärksam och har ett stort ordförråd? Ja, då kan Boggle vara spelet för dig. Nåja, det kan funka bra för vem som helst bara denne gillar stressiga ordspel.

Skaka de 16 bokstavstärningarna och få fram omgångens aktuella bokstäver. Vänd timglaset. Nu har alla deltagare 3 minuter på sig att bland de uppvända bokstäverna finna så många riktiga ord som möjligt. Reglerna säger att du bara får använda varje bokstavstärning en gång i varje ord och alla bokstäver/tärningar du vill använda måste ligga intill varandra i rätt följd. Du får dock söka bra bokstäver åt alla håll, uppåt, nedåt, diagonalt och åt höger och vänster men de presenteras i en kvadrat om 4 x 4 tärningar/bokstäver så det finns ändå begränsade möjligheter att skapa många och framför allt långa ord. Ibland blir det många vokaler, ibland bara konsonanter. Vissa partier blir det ett X eller W som förstör.

Du får bara poäng för ord som du är ensam om att ha funnit. Boggle är ett snabbspelat ordfinnarspel med enkla regler. Kul är det också, tycker jag.