Black Box+ (franjos)


Fakta:
Antal spelare: 2
Ålder: Från 10 år
Speltid: 15 min
Innehåll: Dubbelsidig spelplan, 6 röda halvklot, 42 färgade trämarkörer, 1 block, regelhäfte samt en bok med BlackBox-problem och lösningar
Konstruktör: Eric Solomon

Black Box + innehåller förutom det mer än 30 år gamla originalspelet även en helt ny variant, spel på 6-sidig spelyta med sexsidiga fält. Det gör utmaningen ännu större. Skall man beskriva spelet för den som inte känner till det kan man ta andra spel till hjälp. Black Box är lite som Sänka skepp, där man skall finna något gömt i ett rutnät och motspelaren kommenterar ens drag med träff eller miss. Black Box är också en hel del som spelet Khet där ljusstrålar riktas in mot spelplanens centrum och där strålarna studsar på olika pjäser åt olika håll och det gäller att hålla ordning på vart och hur. Sist och slutligen kan man väl säga att ett parti Black Box är som att spela en omgång av klassikern Master Mind. Den ena spelaren skapar, sätter samman, själva utmaningen och spelare två försöker med så få drag som möjligt lösa problemet. Ja, så fungerar ju förresten Sänka skepp också.

Jo, så är alltså Black Box. Grundspelet sker på en kvadratisk spelyta med rutor som på ett schackbräde med 8 x 8 rutor. Här är dock varje ruta ytterst på spelplanen numrerad 1-32. Nu är tanken den att en spelare skall ”gömma” fyra atomer i fyra olika rutor på spelplanen och att spelare två skall lista ut var de finns, bland de 64 rutorna. Eftersom spelare 1 självklart inte skall placera ut några pjäser fysiskt på brädet (då avslöjas ju allt direkt) tar denne istället en penna och anteckningsblocket och ritar in atomernas placering i rutnätet. Detta papper blir spelare 1:s lathund/lösning och skall såklart hållas utom räckhåll för spelare 2. Spelare 2 har istället spelplan och pjäserna till sin hjälp.

Nu är det så här att de utplacerade atomerna har ett fält, ett osynligt hölje omkring sig. Detta sträcker sig exakt en halv ruta ut från atomen åt alla håll, dvs. in i de närliggande rutorna. Tanken är den att spelare 2 nu säger ett nummer (1-32) och från den punkten skickar in en tänkt ljusstråle, laserstråle, ja kalla det vad du vill, rakt in på spelplanen, tvärs över denna. Spelare 1 tittar på sitt block hur han ritat in atomer och dessas fält. Finns det nu inga atomer eller omgärdande fält i vägen passerar ju strålen rakt igenom, tvärs över hela spelplanen och kommer ut på andra sidan. Spelare 1 säger högt numret på den ruta där strålen kommer ut. Träffar strålen exakt rakt på en atom säger spelare 1 ”träff” och skulle strålen däremot träffa lite på sidan av ett fält runt en atom kommer den att studsa i rät vinkel åt något annat håll och man noterar igen var den kommer ut eller om det kanske ändå blir en direktträff, men, så att säga, i andra hand. Med dessa olika fält kan alltså strålarna studsa från en atom till en annan och gå ut på helt annat ställe än man räknat med. Träffar man precis mitt emellan två atomer kan strålen komma tillbaka ut varifrån den startade.

Med hjälp av olikfärgade träpjäser noterar spelare 2 de platser (1-32) där olika strålar går in, ut, kommer tillbaka eller genererar en träff. Spelare 2 kan lägga de röda medföljande halvkloten (som symboliserar atomerna) på spelplanen för att testa sina olika teorier kring strålarnas gång och de riktiga atomernas placering. Spelare 2 försöker så klart bli säker på de utplacerade atomernas läge med så få drag som möjligt.

Vänder man på spelplanen finns en 6 sidig spelplan där de olika fälten också är 6-sidiga och 61 stycken till antalet. När atomerna nu placeras ut här kan strålarna såklart studsa ännu lurigare åt olika håll och förvilla. Även här finns möjligheter att låta strålar komma tillbaka till utgångspunkten eller sticka iväg till oväntade ställen. Runt spelplanen finns nu 54 olika rutor att sända strålarna ifrån. Att spela på denna plan är såklart mycket svårare och beroende på om man vill nyttja alla 6 atomerna eller färre kan såklart utmaningens svårighetsgrad regleras något.

Med spelet följer också 36 problem (med lösningar) så att man redan har en bunt färdiga uppställningar att nyttja när man skall spela. Dessa är ju utmärkta även om man vill spela ensam och utmana sig själv.