Bison: Thunder on the Prairie! (Phalanx/Mayfair)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 90 minuter
Innehåll: 21 terrängbrickor, 44 indianer, 24 tält, 24 kanoter, 4 spelbräden, 16 handlingskuber, startspelarbricka, regelhäfte.
Konstruktörer: Wolfgang Kramer & Michael Kiesling

Du är en indianhövding som söker de bästa områdena för jakt, fiske och att slå ned bopålarna på. Du jagar bisonoxar, kalkoner och fångar fisk för att utöka stammen och kunna byta till dig fler tält och kanoter.

När året och slut och samtliga terrängbrickor lagts ut på bordet vinner den hövding på vars mark det finns flest djur. Markområdena (olika delar av själva spelytan såklart) kontrollerar man naturligtvis genom att ha ställt ut fler tält (på prärier och/eller bergsområden) och kanoter (på floderna) än konkurrenterna.

Terrängbrickorna är sexsidiga men utan raka sidor, istället ser de nästan ut som något slags trebladig propeller. Vidare avbildas alltid samtliga i spelet ingående tre terrängtyper; grön präriemark, brunaktiga berg samt mellan dem och slingrande över varje bricka, blå floder... Pussla under spelets gång ihop dessa brickor intill varandra för olika många och stora prärier, berg och floder här och där.

Du börjar spelet med några indianer, några kanoter, ett par tält samt djurmätarna ställda på 10. Du har således 10 djur vardera av bison, kalkon och fisk. Djuren är spelets valuta. Ju fler indianer du vill använda till en viss handling desto fler djur kommer det att kosta. Djuren använder du också som betalningsmedel om du skulle vilja komma åt fler spelpjäser av någon sort. Du kan förresten när du vill byta tre djur av en sort för en extra av en annan typ.

Med 2-3-4 spelare löper ett parti Bison på över 6-5-4 omgångar, var och en omfattande dessa fyra steg: 1. Byt startspelare, nästa person runt bordet tar över markören. 2. Dra i tur och ordning varsin terrängbricka. 3. Turas om att utföra 4 handlingar var. 4. Utdela poäng för vad som skett i omgången.

Vi går direkt till moment tre för en lite djupare beskrivning. Alla utför här varsin handling innan alla sedan gör varsin till, sedan varsin till och sedan varsin sista. Du får endast göra en sak vardera av allt det som står till buds så det du egentligen behöver fundera över är främst i vilken ordning saker och ting skall ske...

• Placera ut din terrängbricka och addera ev. indianer (om du vill och har några kvar. Betala med dina djur). Alla indianer går till samma terrängsektion på den placerade brickan (prärie, berg eller floden).
• Ställ ut ett tält eller förstora ett befintligt, naturligtvis endast på ett fält där du har indianer i passande antal utifrån tältets storlek. Betala ev. kostnad i djur. Tält får förresten bara placeras på prärien eller bland bergen, inte floden, men det var kanske självklart.
• Placera ut en kanot eller ersätt en liten kanot som du redan äger med en större! Detta sker naturligtvis endast på floden. Även här måste du dock ha ett passande antal indianer redo! Och även kanoter kostar djur!
• Låt en av dina indianer någonstans kalla till sig upp till fem indiankamrater från olika platser (alla går till samma område).
• Flytta upp till fem indianer ett steg vardera. De måste hamna på områden som är helt tomma eller redan har en indiankamrat där.
• Som handlingen ovan men nu får alla indianerna (max fem) gå upp till tre steg vardera.

Ja, det var de sex olika handlingarna, du väljer alltså hela tiden fyra av dem. Som bonusmöjligheter finns alltid följande att göra också, gratis när situationen så kräver:

• Växla 3 djur av en sort till ett enda djur av en annan typ.
• Köp dig fler indianer, kanoter och/eller tält.

Moment fyra var ju poängutdelningen i varje omgång när alla gjort sina fyra drag. Då granskas varje prärie, varje berg och varje flod. Den som fått ut flest stora tält på varje prärie och varje berg får ”poängen” för respektive område, med färre tält blir det också färre poäng. Poängen utgörs av det antal djur som syns på brickorna för terrängtypen ifråga. Bisonoxarna rör sig på prärien, kalkonerna bland bergen, och fiskarna, ja de är i floden...

Så den med största tältet på en prärie får ett antal poäng för det området, läs: bisonoxar (flytta din bisonmarkör motsvarande antal steg).

Spelaren med det största tältet bland bergen får ett antal poäng för det området, läs: extra kalkoner och den med den största kanoten i en viss flod belönas med ett antal fiskar... Likalägen avgörs sedan av näst värdefullaste tältet eller kanoten och efter det av antalet indianer på platsen!

Bison är som du märker ett brickläggningsspel om majoriteter i olika segment av den amerikanska västern. Areakontrollspel går det tretton på dussinet av, tycker jag. Det här har hyggligt enkla och tydliga regler och ett annorlunda men passande tema för lite extra känsla. Komponentkvaliteten är god och det är rätt mycket spel i en kompakt förpackning.

På minuskontot hamnar det faktum att terrängbrickorna faktiskt är rätt fula och att det inte alltid är helt lätt att se de där djursymbolerna, eller att skilja dem från varandra (bison vs. kalkoner, tro det eller ej). Slumpinslaget är inte så stort (undantaget brickor som successivt bygger upp spelytan) men det där lilla extra lyser med sin frånvaro. Det blir ett klart och tydligt, stabilt medelbetyg för Bison.

Avancerade regler ger fler möjligheter vid tält- och/eller kanotplaceringar.