Batavia (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 45-60 minuter
Innehåll: Spelplan,35 handelsstationer, målbricka, tärning, 75 växlar, 5 x 12 varor, 5 köpmän, 5 poängbrickor, 110 skeppskort, skeppspjäs, kanonpjäs, 5 skeppsmarkörer, 5 sigill, ark med klistermärken, regelhäfte
Konstruktörer: Dan Glimne och Grzegorz Rejchtman

Batavia är ett relativt snabbspelat handelsspel med enkla regler, snygga, tydliga komponenter och en hel del slumpinslag.

Spelarna är handelsmän ute efter att göra affärer med upp till fem olika företag verksamma i Orienten. Det kan vara bolag knutna till England, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Sverige.

Man handlar med te, porslin, bomull, ingefära, peppar, muskot och sidentyg med syfte att bli den rikaste personen mätt i spelets valuta guldstycken.

Varje vara handlas i princip i varsin specifik stad, varje stad har plats för fem kistor (en kista är en spelpjäs som signalerar att en spelare idkat handel med denna vara en gång) och det finns naturligtvis bonuspengar att hämta genom att ha placerat flest kistor i respektive stad.

Vägen från start till mål går via 35 brickor för olika handelsstationer (knutna till endera av fem ovannämnda länder) och därtill med en specifik varusymbol (en av sju olika). Ju fortare någon rusar fram mot målet desto kortare speltid, å andra sidan missar man säkert många brickor på vägen...

Spelplanen prepareras med blandade brickor i serier om fem. En slumpvis dragen bricka från respektive lands hög blandas och placeras sedan en i taget på fem fält i turordning. Fält 6-10 fylls på motsvarande sätt med (i slumpad ordning) en bricka från varsitt land, och sedan gör man om denna process för fält 11-15, 16-20 osv. fram till mål. De 10 första brickorna ligger synliga vid spelstart, sedan vänds 5 nya upp först när någon spelare nått någon av de sista 5 uppvända, osv.

Med i spelet finns också 110 spelkort, vart och ett med en tjusig bild på ett fartyg och flaggsymbolen för ett av de fem i spelet medverkande länderna. Varje spelare får 10 blandade skeppskort att starta med.

Allra först i varje spelrunda sker en auktion om några nya skeppskort och positionen som startspelare. En tärning kastas, lika många nya kort vänds upp och dessa och startspelarplatsen är vad man tävlar om. Auktionen är frivillig men som du förstår rätt viktig att vinna, särskilt om det är en mängd nya skeppskort på bordet!

Ge ett bud med dina 15 valutaväxlar. Varje bud efter det första måste vara högre än ett föregående. Vinnaren blir rundans startspelare och får också alla skeppskorten. Det vinnande budet i växlar (värde 1 per styck) fördelas sedan ut en i taget som kompensation till andra spelare runt bordet till dess att segerbudet betalats av helt och fullt.

Efter den frivilliga auktionen skall samtliga spelare göra varsitt drag. Man väljer endera av två saker:

1. Dra två nya skeppskort.
2. Spela ut skeppskort, flytta sin handelsman längs stationsbrickorna, placera ut en kista (och växla om möjligt in stationsbrickor mot guld).

Skeppskort får man spela ut ett eller flera av, knutna till ett eller flera länder, framför sig på bordet.

En sak måste vara uppfylld när du är klar; du måste ha spelat skeppskort så att du har majoritet i (minst) ett av länderna (dvs. ha fler skeppskort med en viss landsflagga) framför dig än någon annan spelare. (Har du majoritet i något lands handelsbolag redan innan du börjat spela ut kort kan du ju spela vilket kort som helst, men siktar du på majoritet på annat håll måste såklart lämpliga kort spelas ut).

För resten av spelet gäller att deltagaren med majoritet i en viss nation sitter med respektive sigillbricka väl synligt framför sig. Denna byter givetvis ägare så snart någon annan spelat ut fler kort och övertagit majoriteten. Uppstår likaläge lämnas sigillet in till banken...

Nu vandrar sedan din handelsman framåt (alltid endast framåt) längs handelsstationerna (brickorna) till första/närmaste bricka med en flagga motsvarande den för vilken du just nu har ett sigill framför dig. (Har du majoriteten i flera länder, välj endera). Den brickan är nu din och plockas bort från spelplanen. På brickan ser du också vilken vara du förvärvat och i motsvarande stad (kom ihåg; en stad för varje vara) placerar du ut en av dina kistor. Förhoppningsvis kommer kistan att ge dig pengar i slutet av spelet. Handelsstationsbrickan är också värd pengar. Lös in den direkt ensam, eller nu eller senare i serier med andra olika vunna brickor för ännu mer pengar...

Spelet igenom markeras löpande med olika pjäser på spelplanen exakt hur många skeppskort som totalt spelats ut av alla spelare, samt hur många för respektive nation/handelskompani.

Vid ett visst totalt antal spelade kort blir det piratöverfall och det innebär att det största kompaniets använda kort samlas in och kasseras. Det leder till justeringar i de där kortmarkeringarna, ändrar majoriteter osv.

När någon till slut tagit sig fram till målrutan avslutas spelet så att alla får spela lika många turer.

Ja, så går det till, inled varje runda med en auktion, turas sedan om att spela ut kort, fajtas om majoriteter med skeppskorten, flytta pjäser framåt, ställ ut kistor osv. Det utdelas guldstycken för några olika saker; majoritet av kistor i varje stad ger pengar (olika mycket beroende på specifik vara), innehav av flest växlar, flest sigill, innehav av målbrickan.

Som du märker är detta ett rätt lättsamt, enkelt spel. Dra några kort, spela några kort. Vinn auktioner, få majoriteter...

Det är också synnerligen slumpstyrt, på ett kanske inte alldeles attraktivt sätt. Det är slump hur handelsstationerna hamnat på spelplanen. Det är slump i de dragna skeppskorten. Där någon vinner en auktion, blir startspelare och får 5-6 nya skeppskort, får du kanske bara 2 eller 3. Det gäller också att sitta nära i tur efter de som ofta vinner auktioner, då man tidigt står på tur att få utdelade växlar...

Taget för vad det är förtjänas ett solitt medelbetyg, men den som helst vill ha mer matiga spel, mer krävande spel med svårare beslut att fatta och färre slumpinslag gör bäst i att hoppa över detta.