Basilica (Rebel.pl)


Fakta:
Antal spelare: 2 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 45 min
Innehåll: 58 katedralbrickor, 8 byggnadsställningsbrickor, 12 målat glas-brickor, 8 promotionbrickor, 2 mynt, 2 poängbrickor, 12 kuber, spelbräde/poängtabell, kungapjäs, regelhäfte
Konstruktör: Lukasz M. Pagoda

Två personer skall tillsammans uppföra en katedral i staden. Tyvärr kan de inte enas om exakt hur den skall se ut så de bygger var och en på sitt håll lite som de vill när lusten faller på. Naturligtvis påverkar bådas byggande den andre personen i högsta grad.

Röda, gröna, gula och blå brickor finns tillgängliga för att fogas till andra i samma färg för att skapa stora enhetliga, enfärgade områden. Alternativt läggs de intill en annan färg för att om möjligt kanske begränsa fortsatt expansion eller för att man bara vill skapa ett nytt område att vinna poäng på. Möjligen finns det inga brickor i önskad färg tillgängliga när det är dags att bygga, så man tvingas ta det som står till buds…

Det dyker också upp ett antal jokrar i form av tvåfärgade brickor som ger spelaren möjlighet att bygga ut två olikfärgade områden i ett och samma drag.

Ju större du kan göra ett enfärgat område i en viss färg desto större kan belöningen bli. Varje färgad bricka som ingår i aktuellt område kan ge någon deltagare en poäng, så nog vill du ha många röda, gröna, gula, blå brickor som hänger ihop! Mest poäng för ett visst område ges alltid till den spelare som placerat flest byggarbetare (pjäser) på dessa brickor, det blir färre poäng för en andraplats i området.

Japp, nu har du hajat! Det här är ett spel om majoriteter. Den som placerat ut flest pjäser i varje färgat område tar poängen för respektive plats! Och då, som sagt, poäng som motsvarar antalet ingående brickor. Finns den andra spelaren också närvarande i området, men ej i dominerande ställning, utdelas till denne istället 1 poäng per spelpjäs i den spelarens färg.

Så i Basilica spelar du alltså ut en- och flerfärgade kvadratiska brickor och ställer ut små träkuber på passande ställen ovanpå dessa där så känns lämpligt. Men naturligtvis är det mycket mer än så till spelet. Basilica är långt mer klurigt än det först verkar. Här gäller det att noga studera spelbrickor, de redan utlagda såväl som de valbara att dra. Du måste också ha koll på utplacerade kuber och bonusbrickor och fundera kring hur läget är just nu, och hur du tjänar mest på att utföra ditt drag.

Självklart finns här goda möjligheter att lägga ut byggbrickor i vägen för en motståndare för att förhindra att ett visst färgat område växer sig för stort, visst kan du få plocka bort redan utlagda brickor och skapa hålrum som bryter upp ett område. Du kan få ställa ut fler egna pjäser eller lyfta bort desamma, du kan flytta bort motståndarpjäser ett steg åt något håll och radikalt förändra dominanssituationen. Ja, det är till och med spelarna själva som avgör när det skall bli poängräkning och hur lång speltiden skall bli. Basilica överraskar verkligen och känns inte likt något annat spel…

En spelare skall i sin tur utföra tre drag. Det finns tre grundaktiviteter att välja bland och du kan i stort välja fritt att upprepa en och samma tre gånger, välja en av varje eller utföra valfri kombination av det tillåtna.

Du kan som en aktivitet välja att ta en av spelplanens tre ständigt tillgängliga byggbrickor (från något som kallas valvet) för att helt enkelt placera denna någonstans på bygget.

Du kan som andra tillåtna aktivitet, direkt efter att du spelat ut en byggbricka, välja att ta en av dina spelpjäser och ställa ut den på den bricka du just lagt i momentet före, och därmed vara med och kämpa om dominans och poängen för området ifråga.

Det tredje och sista alternativet är att dra en av spelplanens tre ständigt tillgängliga order-brickor. Dessa utgör egentligen baksidan (eller framsidan om du föredrar det) på de en- och två-färgade byggbrickorna och möjliggör alla och envar någon form av spelpjäs- eller brickmanipulation.

Så vill du få ut några extra pjäser, flytta runt motståndarens, ja få göra något litet extra eller förstöra där du kan är det order-brickorna du vill åt. Order-brickorna är också de som ger dig möjlighet att få placera dina runda små promotionbrickor på brickor i bygget där du har kuber/pjäser. Dessa brickor kan t.ex. dubbla poängen i en region eller få en kub att räknas som två…

Men, och det här är ett stort men, det är inte så enkelt att det bara är att vräka på med promotion-brickor och elaka drag hej vilt för att ta en storseger. Nej, många drag kommer med ett pris, och det priset är att mycket du gör också kan gynna din motståndare.

Vissa order-brickor du väljer att utnyttja ger nämligen motspelaren en chans att i ditt drag köpa sig en viss möjlighet att begränsa, motverka eller kompensera för ditt drag. Får du ställa ut en extra pjäs på valfri bricka, kan motståndaren kanske få ställa en extra på en specifik ruta. Får du lägga ut en promotionbricka på bygget, kan den andre spelaren få göra detsamma, bara inte exakt samma bricka osv. Brickan du placerat ut som ger dubbla poäng i en region kan bli extra poäng du skänker till konkurrenten om det blir denne som har majoriteten när det är dags för poängräkning till exempel.

Ja, här finns det som sagt saker att bevaka, fundera kring och välja bland. I och med att order-/bygg-brickorna är dubbelsidiga finns dessutom viss möjlighet att planera för vad som kan bli tillåtet och möjligt framöver, för dig själv eller spelare två.

Så fort en färgad byggbricka väljs från valvet skall en ny läggas dit som ersättning. Nya brickor till de tre platserna i valvet kommer alltid ovanifrån på spelbrädet och på raden ovanför ligger nämligen alltid tre stycken order-brickor uppvända. Vill man utföra en orderbrickas aktivitet tar man den brickan och fyller på dess plats med en ny från draghögen (även den uppvänd så att översta nya ordern alltid syns!), tar man en byggbricka ersätts den av den på raden ovanför belägna orderbrickan, som då vänds. Ordern försvinner, en ny färgad bricka dyker upp.

På så sätt kommer således brickorna in i spelet från den blandade draghögen. Först ligger de staplade med ordersidan uppåt (den översta synlig), härnäst går brickan till en av de tre orderplatserna och sedan, om den inte utnyttjas som sådan, vänds den och glider ned i fälten för byggbrickor i valvet. Fiffigt värre faktiskt! Det går dessutom att se på en orderbricka vilken färg som byggbrickan på andra sidan har.

Sa jag förresten att byggbrickorna enbart var en- eller tvåfärgade? Jag ljög. Somliga av dem (men inte alla) avbildar en kungakrona också. Det är när 10, 20 och 30 sådana byggbrickor med kungakronor spelats ut som det blir poängräkning av de olika färgade områdena på bygget. Nåja, alla områden behöver man kanske inte bry sig om, bara de som har pjäser på sig är relevanta att bedöma…

Med de här kronsymbolerna kan spelarna alltså påskynda eller fördröja en poängräkning. Spela ut alla dessa brickor för att snabbt föra spelet framåt och driva fram en av de tre poängräkningarna, eller undvik dem och håll liv i spelet lite till och försök få till en mer gynnsam situation för dig innan det skall räknas…

När någon utlöser en poängräkning är dennes drag omedelbart slut, även om det kanske finns drag kvar i den spelarens tur, så även här måste man tänka kring att agera i rätt läge. Efter en poängräkning avlägsnas sedan två rader byggbrickor från det byggda (raderna närmast belägna spelbrädet), alla pjäser och somliga småbrickor tas tillbaka, övriga utlagda byggbrickor skjuts så att de ligger dikt an mot brädet och så går spelet vidare…

Två saker kan få spelet att ta slut; den tredje poängräkningen eller när draghögen med spelbrickor tagit slut för andra gången. I det sistnämnda fallet sker en tredje poängräkning ändå, och sedan har man nog en vinnare – den spelare som förstås samlat flest poäng.

Ja, jösses ja. Ovanstående må låta omfattande och kanske lite krångligt men när man sitter där med alla komponenterna framför sig och spelbrädet är preparerat för start faller allt på plats nog så enkelt. Det är ju egentligen bara tre saker du kan få göra… Men ändå, så många möjligheter, så många olika scenarios som kan uppkomma. Basilica är överraskande välbalanserat och taktiskt, trots slumpvis dragna brickor, mycket fiffigt och annorlunda. Ett riktigt bra spel för två, helt enkelt!