Back Up (dan-spil)


Fakta:
Antal spelare: 4-8 deltagare
Ålder: Från 14 år
Speltid: ca 60-120 min
Innehåll: Spelplan, 4 spelpjäser, 500 frågekort, 16 svarskort (4 x 4 st), 1 tärning, regler

I Back Up tävlar ett par mot ett eller flera andra par. Det gäller att vara hyggligt kunnig på olika frågor i de sex kategorierna Allmänbildning, Historia/Vetenskap, Natur, Sport, Underhållning samt Världen, men också om att ha ett hum om sin lagkamrats kunskaper i respektive ämne.

Laget skall förflytta sin spelpjäs över 63 rutor, från Start till Mål. Första laget som gör det vinner spelet och steg framåt på spelplanen vinner man om lagets båda deltagare har svar som överensstämmer.

Så här går det till när t.ex. första paret spelar: Vi kallar dem Lag A och här finns alltså två spelare, 1 och 2. Spelare 1 slår den 6-sidiga tärningen för att se inom vilken kategori frågan skall komma. Lagkamraten, dvs. spelare 2, tar ett frågekort och läser först tyst för sig själv frågan i motsvarande kategori. Denne skall nu bestämma sig för huruvida han tror att lagkamraten kan svaret. Spelare 2 måste välja ett av sina fyra tillgängliga svarskort. ”Rätt 1”, ”Rätt 2”, ”Rätt 3” eller kortet för ”fel svar/kan inte 1” och lägger det åt sidan utan att någon annan sett vilket kort som valts.

Därefter läser Spelare 2 upp frågan högt för alla, främst såklart för den tävlande lagkamraten. Spelare 1 skall nu efter bästa förmåga försöka avge rätt svar.

Nu gäller det alltså att lagets båda representanter gett likartade svar; att Spelare 2 valt kortet för fel svar/kan inte om det nu är Spelare 1:s svar eller att Spelare 2 valt något av de 3 ”Rätt-korten” om lagkamraten kunde svaret. Siffrorna är således poängen/stegen framåt man vinner om svaren matchar varandra. Är man helt övertygad om att kamraten kan svaret väljer man lämpligen ”Rätt 3”-kortet och hoppas på maximala 3 steg framåt. Skulle man vid något läge satsa fel blir det såklart motsvarande steg tillbaka på brädet.

Ja, det gäller att veta vad lagkamraten vet, eller i alla fall att kunna chansa rätt. Visst blir det kanske steg framåt ändå även om lagets deltagare inte kan svaret på en enda fråga, så länge båda så att säga vet att de inget vet, men då handlar det ju bara om ett steg i taget. Faktisk kunskap och vågade chansningar kan belönas trefalt bättre. Det känns rätt och riktigt i ett spel som det här.

Här finns 500 spelkort med totalt 3000 frågor. Spelet håller för att spelas igen och igen. Vill man kan man såklart lyfta in frågorna från vilket annat spel som helst för lite variation. På minuskontot kommer det faktum att det ibland blir lite svårt att hålla reda på vem i laget som står i tur för sin fråga när lagen turas om och man läser för varandra. Och så kan det kanske kännas som lite segt när ett lag i taget är aktiva med tärningskast, tyst läsning av frågan, val av svarskort, högläsning av frågan, vänta på svaret, kontroll av svarskort följt av pjäsförflyttning innan det blir dags för nästa lag. Men visst, det låter mer tidskrävande än det faktiskt är. Back Up är ett helt okej frågespel för minst fyra deltagare.