Attika (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: 22 terrängbrickor, 4 helgedomar, 15 amforor, 4 spelbräden, 120 byggbrickor, 60 landskapskort, regler.
Konstruktör: Marcel-André Casasola Merkle

Varje spelare tar hand om 30 byggnadsbrickor och skall försöka att få ut dessa på den gemensamma spelytan. Brickorna är sinsemellan olika men varje spelare har identiska uppsättningar. De ligger dock initialt blandade och nedvända i fyra olika staplar framför varje ägare.

Får någon ut alla sina 30 brickor på spelplanen vinner den personen bums, alternativt vinner den spelare som först kan sammanbinda två specifika platser (helgedomar) på brädet med sina egna brickor. Då kan det krävas betydligt färre än 30 brickor.

Varje spelare har utöver fyra staplar med brickor framför sig även ett pappersark, ett flödesschema över hur varje byggnadsbricka hänger ihop med en eller flera andra. Ja, olika byggnader är knutna till varandra i olika grupper (totalt 7 stycken) omfattande 2 eller 4 eller kanske fler brickor. Från en viss grundläggande ”chefsbricka” (så att säga) leder sedan en pil vidare till en annan bricka och därifrån kanske en ny pil som pekar vidare till en annan bricka. Och så vidare, för varje grupp av byggnader.

Utöver varje brickas namn (så att den blir identifierbar i flödesschemat, som förresten också kan fungera som förvaringsplats för brickorna, mer om det strax) visar brickorna 1-4 olika symboler, symboler för olika typer av terräng, en blandad mix för gröna skogar, blått vatten, orange kullar och grå berg. Dessa symboler är respektive brickas kostnad för att få spelas ut på den gemensamma spelplanen. Där en viss bricka kostar 1 vatten kostar en annan kanske mer, t.ex. 1 öken, 1 vatten och 2 skogar (eller någon annan kombination).

Detta är ett pris som generellt sett måste betalas med motsvarande spelkort, kort för respektive terräng (återigen grönt för skog, blått för vatten, orange för kullar och grått för berg).

Lyckligtvis handlar mycket av spelet om att hitta bra möjligheter att få rabatt på byggkostnaden eller rentav få bygga helt gratis!

Somliga av spelplanens fält visar nämligen de ovannämnda symbolerna här och där, fält märkta i grönt, blått, orange eller grått. (Men de flesta fälten saknar symbol, är neutrala.) Placerar du din byggnadsbricka på och/eller intill ett fält med en symbol som utgör brickans kostnad dras den kostnaden helt enkelt bort! Kanske har du alla de nödvändiga symbolerna inom räckhåll och bygger gratis?! Fiffigt, minst sagt.

Gratis att bygga blir det också om du bygger somliga brickor i den ordning som flödesschemat anger och därtill placerar dem intill varandra. Har du t.ex. redan byggt Hamnen blir det gratis att placera ut brickan för ett Skepp. Har du byggt Huvudstaden kan du gratis bygga ett Torg. Med Torget på plats blir Marknaden gratis osv.

Du kan för allt i världen bygga precis vad du vill i valfri ordning, bygga Marknaden först, sedan Torget, därefter Huvudstaden, men i den ordningen måste du förstås betala fullpris för varje bricka!

Nu är det ju slump i vilken ordning du får tillgång till olika specifika byggnadsbrickor eftersom du drar dem från dina fyra blandade högar, men faktum är att de behöver inte nödvändigtvis byggas bums. Nej, här finns en möjlighet att låta precis varje dragen bricka mellanlanda på ditt flödesschema och sedan därifrån flyttas ut på den gemensamma ytan när det känns lämpligt. Så valet är ditt, bygga bums om det går eller spara och vänta in ett bättre tillfälle, kanske få ut den gratis.

Ja, i din tur är det ett val som skall göras; välj mellan att dra brickor eller placera dem. Nu innebär förvisso ”brickdragningen” också en placeringsmöjlighet men den är frivillig.

Nå, det här är vad som kan ske. Välj Brickdragning för att dra 2 brickor, en i taget från valfri egen brickstapel. Se efter vilken bricka det är du fått. Om du kan och vill placera den nu genast (och ev. behöva betala kostnaden) så gör det. Ta brickan från stapeln och lägg den någonstans på spelplanen. Passar den ingenstans eller du inte kan eller vill betala priset, placera den istället på sin plats på ditt flödesschema.

Den andra möjligheten till en handling (du gör alltså endera, väljer brickdragning x 2 enligt ovan eller läser vidare...) är brickplacering x 3. Här tar du 3 byggnadsbrickor från ditt flödesschema och placerar dem på spelplanen, naturligtvis efter att ha betalat ev. aktuella kostnader, med egna kort och/eller spelplanssymboler, efter behov.

Så dra och tag hand om två (av dina 30) blandade brickor (och placera dem bums på spelplanen eller egna schemat) ELLER placera ut 3 valfria specifika brickor du just nu förvarar på ditt flödesschema.

Som en modifiering av ovanstående finns en möjlighet att avstå somligt i utbyte mot ett spelkort (ett terrängkort som kan användas som betalningsmedel). För varje bricka du INTE DRAR eller varje byggnad från ditt schema du INTE placerar ut får du istället dra ett kort (från en blandad hög med terrängkort).

Avstår du fullständigt från att dra kort/placera brickor (dvs. utför varken DRA- eller PLACERA-handlingen) får man 3 nya spelkort.

Med det sagt drar man alltså alltid i sin tur 2 nya brickor, placerar 3 brickor eller får 1 kort och drar en bricka, eller drar 1 kort och placerar 2 brickor, eller drar 2 kort och placerar 1 bricka. Eller drar 3 kort. Fler alternativ finns inte. Se över läget på spelplanen, både dina och andras brickor, bedöm olika möjligheter, notera antalet terrängkort alla har till sitt förfogande. Vad kan spelaren göra?

Och vad tänker du själv satsa på? Få ut alla 30 brickorna eller försöka binda samman två helgedomar med en egen komplett slinga brickor utan avbrott för ett snabbare avslut? Du kan vara övertygad om att någon annan kommer att försöka blockera för dig! Utrymmet är sannerligen begränsat.

Sån tur då att det går att expandera den gemensamma spelytan. Var gång en spelare gör slut på en egen stapel (dvs. drar den sista brickan i en hög) skall spelplanen utökas med en ny landbricka.

Varje landbricka bidrar med 7 nya spelplansfält, några av dem alltså med en eller flera terrängsymboler som ett slags rabatt på byggnationen.

På varje fält får det såklart endast finnas en byggnad (en bricka), så först till kvarn. Så fort en terrängsymbol täcks av en bricka/byggnad anses den förverkad och skall ignoreras.

Det finns även en liten bonuspjäs att tjäna om man lyckas bygga samtliga byggnader i en viss serie. Bonuspjäsen kan användas för att få utföra ett extra drag i sin tur när man nu väljer att bruka den, dvs. man kan vid lämpligt tillfälle dra en extra bricka, placera en extra bricka eller dra ett extra kort.

Attika ja, inte dumt alls, ett i mina ögon klart originellt spel. Flödesschemat, idén att bygga byggnader i en viss ordning, alla möjligheter till prisreduktion för byggkostnaden är festliga, spännande inslag. Allt snyggt och funktionellt presenterat, reglerna enkla, tydliga och speltiden precis lagom, rentav kort ibland. (Då kan man spela ett nytt parti!)

Attika blir som bäst på två, då har man mest kontroll över spelet, men funkar absolut även på 3-4. Men då ändras såklart mycket mellan spelturerna och om alla är uppmärksamma och förstör för varandra hela tiden blir spelet kanske lite långdraget, segt.

Ett litet minus för det flödesschema jag gillar så mycket, eller rättare sagt för avsaknaden av ett antal extrabrickor. Det hade varit mycket positivt med möjligheten att med en bricka kunna täcka över de fält i flödesschemat vars brickor man redan dragit och placerat någonstans.

Visst kan man hitta brickorna på spelytan om man letar efter dem, men med tomma fält på sitt schema är det vid en snabb titt inte alltid helt klart vilka fält som är tomma för att brickan ännu inte kommit i spel och vilka som är tomma för att brickan faktiskt gjort det, ja redan lämnat schemat ifråga. Efter ett tag går det inte att hålla detta i minnet, det handlar ju om för många dragna och placerade brickor här och där.

Så extra brickor hade varit en hjälp för komihåget, för tydligheten men det är samtidigt inte direkt avgörande för att kunna uppskatta Attika. Detta känns så originellt och annorlunda att det nog måste få stanna i spelsamlingen. Betyget blir ett solklart 3,5. Hm, jag måste nog testa det ännu mer med 2-3-4 spelare innan det finala beslutet kan fattas. Skall det till slut landa på en trea eller fyra?