Attandarra (Ideen für Spiele)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: Från 12 år
Speltid: 60+ minuter
Innehåll: 5 spelbräden, 4 ark med 50 runda och 94 fyrkantiga brickor, 70 träkuber, tygpåse, regler.
Kontruktör: Horst Rokitte

Horst Rokitte ger ut sitt eget spel med stöd av storföretaget Kirchhoff, verksamma inom fordonsindustrin. Det här har dock inget med fordon att göra, nej här skall du bygga staden Attandarra, större och bättre än vad dina konkurrenter lyckas göra.

Med det sagt byggs två eller flera Attandarras parallellt. Byggandet sker individuellt på respektive spelares eget bräde och varje spelare har 20 fält (5 x 4) att fylla och identiska uppsättningar med stadsbrickor (byggnader, parker med mera).

Du bygger med lera, trä, sten och glas, i stigande ordning värt 0, 1, 2 respektive 3 poäng. Dylika resurser ligger blandade i en påse, ytterligare ett drygt dussin slumpdragna exemplar finns tillgängliga till olika pris på en marknad (och nya dras varje runda).

I varje runda (5 stycken) får varje spelare 12 guldstycken och aktuell runda är slut när samtliga deltagare passat ut sig eller inte längre har guld nog kvar för att köpa fler resurser och betala för att spela olika stadsbrickor. Beroende på vad och hur mycket man köper kan spelarna alltså få spela olika många turer i en runda.

Varje runda börjar också med att spelarna drar sig 2 resurskuber från påsen. Skulle man ha turen att få de bästa sorterna (sten och/eller glas) måste man tyvärr betala en enhet guld per styck för dem. Å andra sidan är det säkert mycket billigare än att köpa dem på marknaden...

Efter det spelas en tur för varje deltagare om och om igen. Man kan välja bland 3 olika saker att göra:

1. Köp 1 resurs till aktuellt marknadspris och bygg något i staden.
2. Anlägg en äng i staden, eller varför inte en brandreservoir?
3. Förvärva ett mynt eller en invånare.

Naturligtvis blir alternativ 1 förknippat med mest regler. Själva resursköpet är väl nog så enkelt (betala med ditt guld) men att resa en hel byggnad kräver såklart lite mer.

Här finns relativt enkla kortfattade placeringsregler, du skall t.ex. se till att brickorna för byggnader intill varandra har samma färg och olika nummer, att de inte ligger nära ängen osv.

En byggnad konstrueras också av minst två olika resurser (där den ena måste vara lera, trä eller sten). Den andra resursen måste sedan vara av högre värde än den första (vilket faller sig automatiskt naturligt om de 4 varianterna har olika värden). Sen är det fullt okej att fylla på med fler kuber för att senare få mer poäng... Kuberna ligger kvar på aktuell bricka när den sedan infogats på korrekt plats i rutnätet.

Det är nämligen så att byggstarten kräver minst 2 olika resurser, sen krävs det kanske ännu fler för att få allt helt färdigt. Siffran på varje byggnad anger sedan det antal resurser totalt som måste finnas på brickan för att den skall generera poäng (dessa förstås motsvarande värdet för de resurser som använts).

Att bygga en äng eller brandreservoir kostar 1 mynt och att locka till sig en invånare (citizen) beror på från vilken rad den brickan plockas på det centrala brädet (priset ligger i spannet 1-5 mynt och tenderar att bli allt lägre allt eftersom spelet rullar på).

Även mynt handlar man på marknaden på det gemensamma brädet, men visst känns det konstigt att köpa mynt (coin) för guld! Särskilt om man i början av spelet kanske kan få betala hela 4 guldstycken för ett enda mynt!

Beroende på från vilken ruta i rutnätet (brädet med mynt och invånare) som man köper något blir samma rad och kolumn, A1, B3, E5 etc. den ruta på det egna spelbrädet som invånaren skall gå till. Har du en byggnad eller en äng där kan det bli bonuspoäng.

Vid spelets slut får spelaren med flest invånare 10 poäng, näst högst 6p, tredje flest 3 poäng. Samma skala gäller för att ha samlat mynt.

Har ens Attandarra en äng är den värd 1 poäng, finns där en invånare också ger det istället 3p. Brandreservoiren ger 5 poäng om den finns och är omgärdad av färdigställda byggnader på fyra sidor, annars ingenting alls.

På samma sätt är ännu ej färdigställda byggnader inget värda alls, medan de andra är värda sitt siffervärde.

Här finns en massa pappkomponenter och en mängd träkuber, spelet känns okej men inte så värst mycket mer. Upplägget med byggandet, samlandet av kuber med olika värden som betalningsmedel känns dock hyggligt originellt tillsammans med valet av mynt och invånare från ett rutnät men jag är osäker på hur lockande det här är i längden. Brickorna hade gärna fått se lite tjusigare ut men jag antar att illustrationer och färgsättning passar det lite torra temat ganska väl.