Aton (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 2
Ålder: Från 10 år och uppåt
Speltid: ca 30 min
Innehåll: 72 spelkort, 6-delars spelplan, 58 spelbrickor, 2 poängmarkörer, 2 utbytespjäser, spelregler
Konstruktör: Thorsten Gimmler

Sex kartongbitar pusslas ihop till en spelplan som bland annat avbildar fyra små tempel och en poänglinje. Varje tempel innehåller 12 rutor, somliga är gula eller gröna, andra är svarta eller blå. En del är märkta med +1 eller +2 och symboliserar såklart rutor med bonuspoäng. Nu gäller det att ta kontrollen över templen eller i alla fall spela smart då varje tempel erbjuder olika möjligheter att få poäng.

Vinnaren är den som först samlat ihop 40 poäng ELLER tagit kontrollen över alla 12 rutorna i ett och samma tempel ELLER täckt spelplanens alla gula eller gröna rutor (spridda i de fyra templen). Att ta kontrollen över en ruta innebär att man täckt den med en liten träbricka i sin egen färg när det kommer till poängräkning, men dessförinnan kan dessa brickor under vissa förutsättningar tas bort av både spelare och motspelare, så helt säker på sina poäng kan man inte vara förrän precis mot slutet av varje summering.

Hur man får spela ut och ta bort brickorna och därmed påverka poängräkningen avgörs med hjälp av spelkort. Varje spelare har varsin kortlek omfattande 36 kort till sitt förfogande, 9 kort vardera av valörerna 1-4. Dessa finns blandade i sina högar bredvid spelplanen.

I varje spelrunda drar respektive spelare de fyra översta korten i sin hög, tittar på dem och fördelar dem med siffran nedåt intill fyra områden på spelplanen. Enkelt uttryckt har båda nu placerat varsitt kort vid punkt 1, punkt 2, punkt 3 och punkt 4. Så vänds alla korten upp. Och det är nu det kluriga börjar……

Vid första området jämförs spelarnas båda kort. Den som har lagt kortet med det högsta värdet får dubbla differensen mellan korten i poäng. Är de exakt lika ges inga poäng.

Område två handlar om två saker, spelordning och borttagandet av brickor från spelplanen. Den som här lägger det lägsta kortet får spela resten av omgången först. Från kortvärdet skall sedan siffran 2 dras. Är summan fortfarande positiv får spelaren ta bort lika många motståndarbrickor från spelplanen, är det ett negativt tal måste en (1) egen bricka avlägsnas.

Kortet vid det tredje området avgör vilket tempel brickor får tas bort ifrån eller spelas ut i. Tillåtna tempel har ett värde som överensstämmer med eller är lägre än kortvärdet, så tempel 1 och 2 är tillåtna om man t.ex. spelat ut ett kort med värde 2, alla tempel med ett 4-ans kort.

På fjärde och sista kortplatsen anger korten hur många brickor i egen färg man får spela ut i det eller de tempel som angavs med det tredje kortet.

Ex. Du drar 4 kort, värde 1, 1, 2, 4. Om du lägger det högsta kortet först får du troligen många poäng, men kommer inte att få placera ut fler än 1-2 egna brickor och i så fall endast i tempel 1-2. Lägger du 4:an på kortplats 3 får du både spela ut och ta bort brickor i alla templen, men kan inte spela ut många brickor. På kortplats 2 gör högsta kortet att du säkert ger bort initiativet till din motspelare men samtidigt att du kanske kan ta bort några av dennes pjäser (innan denne börjar ställa ut nya).

Ja, det är klurigt det här. Enkelt så länge alla korten har samma värde, men när det är spridning på dem, hur skall de bäst placeras i omgång efter omgång? Efter var 8:e bortplockad bricka från spelplanen är det poängutdelning från templen (utöver poäng man kan vinna direkt i differenserna mellan utlagda kort). Poängen ges hela tiden till den med flest brickor i sin färg i respektive tempel. I första templet blir poängen differensen mellan antalet brickor spelarna emellan. I tempel två får den med flest brickor 5 poäng. I tempel 3 får man ett poäng för varje bricka man lagt ut, så länge man har fler än motståndaren där och i fjärde templet får den som har majoriteten 3 poäng för varje blå ruta som han ockuperar i något tempel. Sedan ges bonuspoäng enligt +1 och +2-rutorna, och den som täckt flest svarta rutor på spelplanen får 8 extrapoäng.

Detta är ett gulligt och fiffigt spel som jag verkligen gillar. Stark trea blir betyget. Aton är förresten en egyptisk solgud.