Assyria (Ystari Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 12+ år
Speltid: 45-90 minuter
Innehåll: Spelplan, 4 x 10 hyddor, 4 x 12 zugguratdelar, 4 x 4 spelbrickor, 16 brunnar, 54 spelkort, regelhäfte
Konstruktör: Emanuele Ornella

Du får spela i åtta omgångar innan ett parti Assyria är över; två omgångar i tidsperiod ett, tre omgångar i period två och sedan lika många i den sista perioden. Du har alltså som mest 2-3 spelvarv på dig att bygga upp somligt innan det sist i respektive tidsålder kommer en flodvåg och översvämmar trakten du befinner dig i och du kanske förlorar ett eller flera av dina byggen, om du inte rentav mist dem tidigare!

I Assyria skall du bygga hyddor och tempeltorn, så kallade ziggurats, på olika spelplansfält, i jakt på kameler och poäng. Påbörjade eller för den delen helt färdigställda ziggurats kvarstår på spelplanen spelet igenom, hyddorna kommer mest troligt att försvinna efter en tid, för att sedan återuppstå på samma eller en ny plats senare. En ziggurat någonstans utgör din startpunkt och sedan bygger du allt nytt framöver i anslutning till sådant du redan har placerat på spelbrädet någonstans.

Efter åtta spelade omgångar vinner den som samlat flest poäng. Dessa poäng kan du såklart få på en mängd olika sätt. Påbörja bygget på många ziggurats och bygg dem till full höjd (3 nivåer), ha ett plog-kort i din ägo, samla kameler, offra till gudarna, bygg en brunn, ställ ut en hydda osv.

Ja, det är flera olika saker du kan testa eller satsa helhjärtat på. Grundupplägget är dock alltid att ett antal hyddor (2-4 stycken) skall placeras på spelbrädet på olika fält i din spelomgång. Fälten visar sedan allihopa något slags mat (symboler för druvor, palmblad, salt, korn och dadlar).

Nu är spelet så grymt att du faktiskt just nu måste ha motsvarande resurser på dina spelkort för att dina hyddor skall få stå kvar. Är det så att en hydda står på en ruta med en symbol eller resurs som du så att säga inte kan betala plockas hyddan genast bort. Och kan den inte stå kvar på spelplanen blir det givetvis synnerligen svårt att få ihop några poäng eller kameler eller vad det nu är du är ute efter...

Så de där resurskorten med matsymboler plockar du naturligtvis på dig i spelomgångens början, innan du skall börja ställa ut hyddorna. Resurskort ligger två och två i ett antal kolumner motsvarande antal spelare +1. Dessutom är korten (utdelade i en rad i taget) sorterade så att de resurskort med lägst antal symboler hamnar längst till vänster, de med många liknande symboler eller jokerkort (för valfri symbol) ligger till höger. Ja, om det inte framgick av ovanstående kan somliga resurskort (ej jokrar) gälla för 1-3 identiska födoämnen.

Av detta följer såklart att två kort i den mest vänstra kolumnen är generellt sett rätt klena, begränsande, medan kolumnerna allt mer åt höger blir successivt mer generösa och flexibla. Du vill ju helst ha just de symboler, och dessa i passande antal, så att du kan ställa hyddorna precis där du vill! Den som väljer kort längst till vänster spelar såklart först i nästa moment, byggfasen. Därefter följer övriga i ordning utifrån tagna kortkolumner...

Ja, ut med dina hyddor, betala med dina kortsymboler. Plocka genast bort de ev. hyddor du inte försörjt och låt resten stå kvar för att ge dig olika saker. Du får också en möjlighet att kostnadsfritt bygga en brunn, eller fler, om du finner godkända platser på spelplanen. (Brunnar tas enligt principen först till kvarn och de ger fler poäng till sin byggmästare ju tidigare du bygger dem).

Sådärja, samla nu in de poäng och kameler du gjort dig förtjänt av. Hyddor på floder ger dig kameler, hyddor mellan floderna ger dig 2 poäng per styck och hyddor bortom floderna 1 p/st. Brunnar ger 6, 5 eller 4 poäng/styck beroende på i vilken tidsperiod de anlagts. Sist och slutligen får du 1p per del av en ziggurat. Då dessa kvarstår spelet igenom ger de såklart (liksom brunnarna) mer ju tidigare de byggs.

I turordning kan nu spelarna spendera de ev. kameler de samlat in (genom att bygga hyddor på spelplansfält med floder...). Vanliga poäng noteras förstås löpande på en slinga längs spelbrädet.

För dina kameler kan du bygga basen, eller en ovanpåliggande nivå, på en ziggurat. En ny ziggurat ersätter helt enkelt en (nästan) valfri hydda, du får dock inte resa ziggurats på floder eller fält anslutna till en brunn.

Du kan med kameler också intrigera genom att försöka vinna diverse förmåner hos höga ämbetsmän i trakten, offra till gudarna för poäng eller köpa ett resurs/plog-kort (plog-kort är att anse som ett jokerkort för en viss resurs).

Gör om allt ovanstående en eller två gånger, beroende på vilken tidsperiod ni befinner er i och gör sedan de där sakerna som sker i slutet av varje tidsålder. Låt flodvågen svepa bort alla hyddor som står på spelplansrutor med floder och dela sedan ut förmåner (poäng, kort, kameler) utifrån spelarnas intrigerande med gudar och ämbetsmän i regionen.

Efter era åtta spelrundor över totalt tre tidsperioder är Assyria färdigspelat för stunden. Dela ut de sista poängen och kora en segrare.

Jodå, Assyria fungerar, är helt okej. Men kanske inte mer än så, tyvärr. Spelupplägget är lite pilligt, ut med små pjäser på spelplanen utan att dölja symbolerna, skjut hyddorna mot mitten när resurserna är använda, skjut sedan kanske tillbaka hyddorna till fältets underkant om de får vara kvar till nästa runda. Eller ta bort dem helt och börja om...

Spelplanen har för dåliga markeringar för spelplansbegränsningar vad gäller ett parti med 2/3 deltagare. Det är alldeles för lätt att missa vilka fält man faktiskt får spela på om planen krympt.

Sen har vi ju slumpinslaget när de olika kortkolumnerna skall sammanställas. Det kan givetvis slå lite olika, klart hjälpa eller stjälpa dig, men däri finns ju också utmaningen. Där kan ju i somliga rundor helt saknas kort för de resurser du behöver eller tvärtom dyka upp riktigt generösa kort för ett eller flera födoämnen. Det är inte helt lätt att lyckas hålla sina hyddor kvar i spel från en omgång till en annan. Och de där ämbetsmännen och kampen om deras förmåner... är det inte mer krångel än vad du kan tjäna på det?

Tja, Assyria omfattar åtta sidor regler, inte perfekta men hyggligt tydliga. Det här är inte tidernas mest spännande spel, utan tvärtom kanske lite torrt och trist, men visst landar helhetsbetyget ändå på en trea, svag till måttligt stark.