Archaeology (Z-Man Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 20 minuter
Innehåll: 87 spelkort och regler
Konstruktör: Phil Harding

Det finns många spel i vilka man skall samla olika serier med föremål för att vinna t.ex. mynt eller poäng, men frågan är om de varit lika bra som Archaeology och kommit i så behändigt format med så enkla regler. Detta är mycket lättillgängligt, snabbspelat, underhållande, spännande för alla som gillar kortspel.

Ett perfekt spel att plocka fram för att slå ihjäl en 15-20 minuter med någon gång ibland. Ett parti blir genast ett till och kanske ett till men passa dig lite för att spela så mycket mer än så på en och samma gång. Jag kan tänka mig att man snabbt kan tröttna i och med att det när allt kommer omkring bjuds på ett enkelt spelupplägg utan så mycket variation. Den som vill ha ett riktigt klurigt kortspel med en hel del tänkande och mycket att ta i beaktande får spela något annat…

Här är temat arkeologiska utgrävningar i den egyptiska öknen. Spelarna letar värdeföremål och alla vill såklart vara den som hittar de allra mest värdefulla sakerna. Man gräver och finner delar av krukor och dryckesbägare, bitar av pergament, gamla talismaner, mynt, kanske gamla kartor eller rentav masker som tillhört Farao!

Fem skattkort ligger uppvända på bordet vid spelets inledning och utgör traktens marknad. Resterande kort staplas i en draghög.

Korten på marknaden avbildar naturligtvis somliga av ovanstående föremål och här kan du alltid göra olika bytesaffärer. Ser du ett kort du vill åt kan du ta det (för att utöka din samling och förlänga din serie) bara du lämnar saker av motsvarande värde tillbaka till marknaden. Här kommer troligtvis kort att läggas till och plockas bort i raskt tempo. (Det är också här föremål (spelkort) som förlorats i sandstormen hamnar, mer om sandstormar alldeles strax).

Tja, det är väl dags att börja spela. Förste spelaren drar översta kortet från draghögen. Man gräver som sagt efter skatter. Är kortet ett skattkort och alltså avbildar ett gammalt föremål av visst värde kan du nu välja mellan att direkt lägga ned det framför dig eller spara det på handen.

Kort/Föremål du lägger ned framför dig utgör säkrade poäng i spelets slut, men det är självklart så att ju fler kort/föremål i samma serie du spelar ut på en gång desto större blir belöningen. Korta serier ger förhållandevis få poäng, längre serier fler poäng. Olika föremål har olika värde och olika serier kan omfatta olika många kort. Naturligtvis krävs det många kort av de ganska vanliga serierna för att man skall kunna tjäna något på dem!

Eventuellt är ditt kort av typen Tjuv, Sandstorm eller Karta och då gäller specialregler. Tjuven ger dig omedelbart möjligheten att få dra ett valfritt kort från en motståndare och skulle sandstormen blåsa upp måste tyvärr samtliga spelare kasta hälften av de kort de just nu har på handen (avrundat nedåt). Härav följer att somliga värdeföremål du och motspelarna suttit och samlat på genast hamnar på marknaden istället.

Spelkorten som visar Kartor kan vara guld värda! I närheten av era utgrävningar finns en gammal pyramid och med tillgäng till en eller flera kartor kan en spelare få titta in i en av pyramidens tre skattkammare och där ta det som finns. Den minsta skattkammaren kräver ett Kart-kort och ger spelaren 3 nya skattkort. Den andra respektive tredje skattkammaren kräver lika många Kartkort (dvs. 2 eller 3) för att öppnas men ger å andra sidan besökaren 5 eller 7 extra skattkort. Som du förstår är det först till kvarn som gäller…

Nåja, spela ut eller behåll ditt dragna kort. Skatter och Kartor vill man säkert samla på, Tjuvar och Sandstormar får omedelbar effekt. Vill du åt poäng för dina samlingar spelar du helt enkelt ut dem när det är din tur. Du får förstås aldrig bygga vidare på ett redan utspelat set med föremål. Hittar du nya mynt, skärvor etc. bildar de alltid nya poänggivande set!

När du vill använda ditt/dina Kartkort gör du helt enkelt det också i din tur. Lämna ifrån dig det eller de Kart-kort som behövs och töm ett rum i pyramiden. Plocka upp dina nya kort till handen och hoppas på att ha funnit många värdefulla saker!

Sist och slutligen kan du förstås gå till marknaden. Finns där delar av pergament, krukor, bägare, talismaner osv. som du vill åt och du sitter där med många kort av en annan typ på handen är det bara att växla, ja byta in dem. Alla kort har ett bytesvärde som du måste matcha med ett eller flera andra kort när du vill skaffa eller lämna föremål på marknaden.

Har du ett kort med värde 4 kan det t.ex. bytas mot fyra kort med värde 1 eller två med värde 2 osv. Vill man se det positivt finns det här ett matematikträningselement för yngre spelare, inte illa!

Ja, det var väl det hela. Börja din tur med att dra ett enda kort och se vilket det blir. Därefter får du alltså fritt utföra en eller flera andra saker i valfri ordning. Byt kort på handen med de på marknaden, spela ut och säkra poäng för en eller flera föremålsserier, titta in i pyramiden osv.

När draghögen är slut spelar man vidare med kort man har på handen och kan ett litet tag till kanske samla ihop föremål och poäng. När alla har slut på kort är såklart spelet över och då vinner den vars utspelade föremål genererat den värdemässigt högsta totalsumman.

Ah, så skoj spelet är! Vågar man sitta och hålla på det där Kartkortet man dragit i hopp om att få ett till och få tömma en skattkammare med många föremål eller vill man direkt öppna upp det minsta rummet? Hur många kort vågar du samla på handen innan en Tjuv eller Sandstorm förstör för dig? Skall du plocka snabba poäng i korta serier eller vänta, byta, kanske vänta mer på de där korten som ger dig maxpoäng för en komplett serie?

Snabbt, enkelt, underhållande, spännande. Rätt snyggt också.