Aquädukt (Schmidt)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: ca 30 min
Innehåll: Spelplan, 28 x 4 bostadsbrickor, 1 tärning, 5 brunnar (glasstenar), 36 kanaler (trästavar), 8 bergsbrickor samt regler
Konstruktör: Bernhard Weber

Aquädukt är ett mycket underhållande, lättillgängligt sällskapsspel man gärna spelar igen och igen. Det går snabbt att komma igång, reglerna är enkla och speltiden relativt kort. Du kastar en tärning så slumpen, eller kalla det tur eller otur, spelar in men här finns ändå en hel del att fundera på och val att göra. Här finns något festligt och spännande för de flesta.

Spelplanen är ett landskap indelat i 20 segment. I dessa olika områden skall spelarna placera ut sina husbrickor. Varje område har plats för 4-6 husbrickor och dessa i sin tur avbildar 1-4 hus vardera. Spelaren som har flest hus på spelplanen när spelet är slut vinner!

Du kastar en 20-sidig tärning för att se i vilken region du får spela ut en bricka. Utmaningen här är att det inte bara handlar om att placera ut husbrickor, så många som möjligt och var som helst i regionen, nej det gäller också att se till att fastigheterna försörjs med vatten.

På spelplanen får högst 5 brunnar anläggas och då i en skärningspunkt mellan olika områden eller inom ett område, mellan olika husbrickor. (Hela spelplanen är alltså ett rutnät där varje enskild husbricka ligger i sitt eget lilla fält och 4-6 sådana fält ger en region, ett område!) Två uppförda brunnar får som minst ha ett avstånd om 5 skärningspunkter mellan sig annars ligger de otillåtet nära.

När det så finns minst en brunn på spelplanen kan man börja bygga kanaler för att leda vattnet vidare ut över fälten, till olika regioner och enskilda husbrickor. Små blå trästavar symboliserar vattendragen och de läggs såklart med början vid en brunn och vidare längs spelplanens linjer.

I och med att brunnen anläggs i en skärningspunkt kan vattnet ledas vidare åt 3 eller 4 håll (3 om brunnen placeras längs spelplanens yttersida). Det är dock bara tillåtet att låta vattnet rinna ut åt två olika håll från respektive brunn, så det är först till kvarn som gäller. Den som först bygger vattenkanaler från respektive brunn väljer såklart hur de skall ledas. Andra spelare kan förstås i sin tur lägga nya kanaler för att, så att säga, vända kanalerna tillbaka åt ett annat håll, men det är såklart tidskrävande och kostsamt.

När alla bitarna till kanaler är utlagda på spelplanen är spelet inne i sin sista runda så att alla deltagare har fått genomföra lika många drag, och då vinner som sagt den som vattenförsörjt flest hus, inte nödvändigtvis fått ut flest antal brickor med bostäder.

En kanal får aldrig förgrenas, delas upp, ej heller får olika kanaler byggas ihop. En utlagd blå kanalbit försörjer den allra närmsta husbrickan på ömse sidor med vatten, mer vatten till närliggande hus ger den inte, så det gäller att få kanalerna att sträcka sig vidare till alla ens hus!

Det går dock, att med början vid en brunn, göra vattenströmmen kraftigare genom att lägga ut dubbla rader kanalbitar. I detta fall anses de två husbrickor på varje sida närmast kanalen ha fått vatten.

Så fort en viss region fyllts med husbrickor (4-6 stycken) ser man efter huruvida husen har tillgång till vatten. De brickor som vattenförsörjs kvarstår på spelplanen spelet igenom och ger i slutet poäng motsvarande antalet hus de avbildar. Utlagda husbrickor som tyvärr ej är i kontakt med en kanal plockas bort från brädet och utgår ur spelet. En ny plats (eller flera) att fylla uppstår i regionen.

Skulle tärningen visa att en husbricka skall spelas ut i en region där ledig plats finns och där vattenförsörjningen redan är klar måste spelaren ifråga spela ut en husbricka med det lägsta antalet hus som personen har tillgänglig. Där är ju, så att säga, poängen redan säkrade.

Aquädukt är ett festligt och lagom elakt underhållande spel. Här kan man vända bort kanalerna för motspelarna och tvinga dem att förlora sina bostadsbrickor men lika snabbt kan man själv råka illa ut om man inte ser upp eller har otur med tärningen.

Du som läst ovanstående har såklart fattat att man har många val att göra i spelet och tre saker att välja bland i sin tur.

1. Du kan kasta tärningen (upp till 3 gånger) och placera ut en passande husbricka i motsvarande område. Kastar du tärningen flera gånger måste du naturligtvis stå ditt kast och bygga hus även om det är en ofördelaktig region.
2. Du kan låta uppföra en brunn
3. Du får anlägga kanaler i en takt om 1-2 bitar/drag

Ja, vilket skall du göra? Och skall du bygga 1, 2, 3 eller 4 hus? Och vilken ruta i regionen skall du ockupera? Var skall brunnen placeras? Lägger du ut en eller två kanalbitar? Förlänger du en befintlig kanal med två bitar eller lägger du en bit på två olika ställen? Vill du göra en kanal dubbelt så bred så att den försörjer hus två brickor bort?

Aquädukt är så mycket mer än bara slumpartade tärningskast och så lagom lättsamt enkelt och klurigt och betyget blir därefter. Ett spel som borde kunna passa för både familjen och det lagom seriösa spelgänget som vill få en stunds förströelse utan för mycket tänkande.