The aMAZEing Labyrinth (Ravensburger)


Fakta:
Antal spelare: 2-4
Ålder: 8 år och uppåt
Speltid: ca 20 min
Innehåll: Spelplan, 34 labyrintbrickor, 24 skattkort, 4 spelpjäser, regler
Konstruktör: Max J Kobbert

Blanda och placera ut alla utom en av labyrintbrickorna på spelbrädet. När detta är klart är spellabyrinten färdig att beträdas och den omfattar totalt 49 brickor i formationen 7 x 7 st. Alla avbildar de labyrintens gångar, antingen raka, vinklade i 90 grader eller som en 3-vägskorsning. På flera håll finns olika långa gångar som slingrar sig fram och tillbaka men minst lika ofta leder en gång framåt bara rätt in i en återvändsgränd, rakt in i labyrintens väggar.

16 av spelplanens brickor är fasta punkter på brädet och kan inte flyttas, alla de övriga 33 ligger lösa och kommer under spelets gång att skjutas runt i rader och kolumner. Detta sker såklart i syfte att manipulera brickorna på ett sådant sätt att gångarna hela tiden löper vidare, att somliga vägar stängs för dina motspelare och att återvändsgränden där du kanske står öppnas så att din pjäs kan flytta sig igen.

Den spelbricka som inte lagts på spelplanen är den som man sätter mot en passande rad eller kolumn av brickor för att skjuta densamma rakt framåt ett steg. Ja, sju brickor föses vidare i en rät linje och den yttersta brickan puttas så att säga ut från spelbrädet och den du skjutit raden med utgör labyrintens nya bricka.

På detta sätt tar varje spelare i sitt drag den i draget före just utskjutna brickan och lyfter in den först i en ny rad, varmed alltså en annan bricka lämnar labyrinten för en stund. Varje spelare väljer fritt den rad där man vill introducera den nya brickan och skjuta de 7 brickorna ett steg framåt men eftersom vissa labyrintbrickor sitter fast i brädet kan faktiskt inte alla sju rader och kolumner rubbas. Nej, det är bara tre rader per sida som överhuvudtaget kan flyttas och en spelare får aldrig så att säga omintetgöra föregående spelares drag, det vill säga skjuta den just flyttade raden tillbaka ett steg.

Tjugofyra av labyrintbrickorna (somliga fasta, andra rörliga) avbildar någon form av sak, ja bär ett slags symbol. Det kan vara en drake, en ring, en råtta, ett svärd, en bok, en pengapåse osv. Detta är de föremål som spelarna tävlar om att finna.

Varje spelare får sig tilldelat ett antal skattkort innan spelet börjar. Dessa avbildar såklart motsvarande föremål i labyrinten och det finns ett kort för varje sak. Varje spelare har sin korthög blandad och dold framför sig, bara det översta kortet får man titta på själv. Den som först har funnit alla sina skatter vinner spelet. Ja, nu så börjar jakten.

Spelarna startar från varsitt hörn av spelplanen och är nu alla och envar på jakt efter just det föremål som ens översta skattkort avbildar. Ingen spelare känner alltså till mer än sitt eget mål. Man strävar efter att få flytta sin pjäs längs labyrintens gångar till just den ruta där motsvarande föremål avbildas. Finns det öppna gångar i labyrinten får och kan man alltså gå hela vägen fram till den brickan och har därmed funnit sin första skatt (av de man nu skall finna). Spelaren avslöjar att man klarat sitt uppdrag (vänder och visar sitt skattkort) och tittar sedan på nästa kort för att se vart man nu skall ta sig……

Troligtvis är dock vägen fram till ditt föremål stängd. Ofta leder labyrintens gångar ingenstans och då får du helt enkelt ta dig så långt du kan och sedan stanna på valfri ruta för att fortsätta i nästa drag.

Ja, du försöker självklart förbättra dina förflyttningsmöjligheter genom att börja ditt drag med att manipulera en rad av brickor på spelplanen för att öppna upp vägar och stänga andra. Eftersom en bricka hela tiden läggs till, en annan avlägsnas och en hel rad om 7 brickor flyttas varje drag så rör sig både pjäser och labyrintbrickor med föremål runt hela tiden. Saker byter plats och kan till och med för en stund puttas ut från spelytan, bara för att återkomma draget efter och då naturligtvis någon annanstans.

The aMAZEing Labyrinth är utmanande och festligt, fartfyllt och ständigt varierande. Ibland kan ditt föremål vara nog så nära bara för att i nästa drag skjutas bort och bli onåbart, ibland har du tur och kan enkelt nå ett eller flera föremål i rad. Det är sannerligen inte helt lätt att planera för sin kommande förflyttning när brickorna byter plats i varje spelares tur. Brickorna skjuts fram och tillbaka, fram och tillbaka och mest sådant blir det naturligtvis med många deltagare. Då riskerar spelet att bli en aning segt när alla hela tiden bygger om labyrinten, kanske förstör för varandra och funderar på nya vägar vidare.

Jag tycker spelet gör sig som allra bäst med två deltagare, med fler spelare blir faller en stjärna bort i betyget. Strategier får stå tillbaka för ett mer turbaserat upplägg med många spelare, men aMAZEing Labyrinth är ändå ett fiffigt och annorlunda spel, oavsett antal spelare. Här blandas mycket tur och lite skicklighet i ett underhållande spel med relativt kort speltid men lång livslängd!