Alchemist (Amigo)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 deltagare
Ålder: 10+ år
Speltid: 50 min
Innehåll: 160 ingredienser (32 x 5 träkuber), spelplan, 5 spelskärmar, tygpåse, 5 skolkort, 5 poängbrickor, 10 värdebrickor, 30 spelpjäser (6 x 5 st), regler
Konstruktör: Carlo A. Rossi

Spelet Alchemist handlar om att skapa magiska drycker, att blanda ihop olika ingredienser och som ett resultat av denna blandning få ut nya ingredienser, att använda igen till nya drycker osv.

Här finns ingredienserna i form av små träkuber i fem färger; grönt, gult, blått, grått och orange. En del av kuberna sorteras i högar bredvid spelplanen och utgör reserven, somliga blandas i en svart tygpåse ur vilken ingredienserna dras slumpvis. Ytterligare några kanske inte deltar alls, allt beroende på antalet spelare. Spelet börjar i alla fall med att man drar ett antal ingredienser var ur påsen och placerar dessa bakom sin lilla pappersskärm för att hålla dem hemliga.

Spelplanen avbildar en poängstege samt tio stycken större kittlar i vilka spelarna nu kan koka ihop sina brygder. Maximalt under ett spelparti skapas alltså 10 olika drycker. Vid varje kittel anges vilka ingredienser som blir resultatet av blandningen och dessa är olika för varje kittel. Det kan alltså spela roll exakt i vilken gryta du så att säga blandar ihop din dryck så först till kvarn (eller grytan!) gäller. Av din nya blandning kan du få ut två olika ingredienser i form av de små träkuberna. Spelplanen anger om du får en gul och en orange kub, eller en grå+blå, eller blå+grön etc… vid respektive kittel.

Du måste stoppa i minst en och högst fem ingredienser. Du får ha med max 2 kuber av varje sort/färg och du får inte nyttja dem vars färg blir belöningen i form av slutprodukten. Kort sagt, skall du få ut t.ex. en gul och en grön kub ur en viss kittel är dessa färger inte tillåtna att stoppas i.

När du valt din mix av ingredienser (eller en enda kub) och placerat dem i lämplig gryta skall du sätta ett pris på din skapelse. Den kan vara värd 1-10 poäng och spelet rymmer bara en bricka för varje värde så välj en av dem och inkassera motsvarande poäng. När någon alltså gjort en dryck värd 10 poäng kan ingen annan göra en lika värdefull dryck. Den som väntar för länge med att skapa något kan alltså märka att det bara finns de mindre värdefulla brickorna kvar.

Nåväl, en spelare har i sin tur tre saker att välja mellan att göra. En av dem är att enligt ovan skapa en helt egen, unik dryck, få ett par ingredienser/kuber för besväret och ett antal poäng.

Vill man inte hitta på något eget eller om alla grytorna (eller i alla fall den man helst vill åt) är upptagna kan man kopiera en dryck som någon annan deltagare redan blandat ihop. Då visar man upp exakt samma ingredienser som använts, men ger en av dem till den som gjort drycken först och kasserar sedan resten av de ingående ingredienserna (utgår ur spelet) innan man som vanligt får slutprodukten, ja de två nya ingredienserna samt de poäng som just den drycken är värd.

Den tredje möjligheten är att helt enkelt förse sig med nya ingredienser. Antingen får man ta två okända kuber ur tygpåsen, eller välja en valfri ur lagret bredvid spelplanen. Utöver allt ovanstående finns fem spelkort som avbildar endera av ingrediensernas färger. Varje deltagare drar ett kort och håller det hemligt för motståndarna. Färgen på kortet motsvarar den ingrediens du som alkemist gillar bäst. Det är den beståndsdel du allra helst vill nyttja så mycket som möjligt och som du dessutom gärna ser att även motståndarna förbrukar.

När spelet är slut, de kvarvarande kuberna har räknats samman och allas kort avslöjats, ges bonuspoäng till den eller de vars kuber finns kvar i minst antal… Ja,det går alltså att vinna bonuspoäng på att försöka göra slut på en viss sorts ingrediens.

Alchemist överraskar genom att ha ett större djup än man kunnat tro. Det är färgglatt som bara den med alla kuberna, temat känns synnerligen annorlunda och man vill genast spela ett parti till för att testa en annan strategi. Skall man satsa på en eller flera kuber i sina drycker? Om man vill göra slut på kuberna skall man binda upp dem på brädet i grytorna eller kopiera andras drycker och få bort dem ur spelet? Vilken poäng skall man välja för sin dryck? Är drycken värdefull vill många säkert kopiera den och då får man själv i alla fall en ny kub varje gång. En ”billig” dryck bryr sig kanske ingen om. Vilken kub skall jag ge bort om jag kopierar en dryck?

Detta var festligt, lättspelat på ett sätt, mycket klurigt och svårt på ett annat. Här krävs både tur och skicklighet och om man undantar de slumpvis dragna kuberna vid spelstarten känns det främst som att det mesta handlar om det sistnämnda, ja skicklighet alltså.

Alchemist förtjänar en stark trea i betyg.