Ŕ la carte (Kärnan)


Fakta:
Antal spelare: För 2 lag eller 2 spelare
Ålder: Från 14 år
Speltid: 45-60 min
Ingredienser: 1 spelplan, 2 spelpjäser, 2 markörer, 1 snurrpil, 20 bokstavsbrickor, 1 kortstöd, 80 receptkort, 165 frågekort med 990 frågor och svar, 200 näringskort, 1 timglas, 1 lottningsbricka, spelregler
Konstruktör: Grzegorz Rejchtman
Frågeskrivare: Karin och Hasse Thorsvad

Ŕ la carte är svenska kocklandslagets spel om mat och dryck och det är ett mycket underhållande sällskapsspel för den matintresserade, om än med ett lite krångligt poängräkningssystem. Det kan spelas på två men gör sig nog bäst med minst 4 personer fördelade på två lag, det röda laget och det blå laget. Vinnare är förstås den/de som först förflyttar sin spelpjäs från start till mål och poängen som möjliggör förflyttningen samlar man in i tre kunskapsmoment.

1. Recept

På ett receptkort som ställs upp i sin hållare väl synligt och läsbart för alla presenterar kocklandslaget två maträtter och en del ingående ingredienser. Sedan följer en lista med ytterligare 8 ingredienser och det är nu lagens uppgift att plocka ut de 3-4 saker som hör till den första maträtten. Med små bokstavsbrickor på plastfötter (A-J) skall respektive lag på tid (ca 90 sek) komma överens om vad som skall ingå för att göra den första rätten komplett.

2. Frågekort

I korthögen finns 165 kort med vardera 6 frågor om mat och dryck i alla dess former. Det kan handla om råvaror, näringsinnehåll, mat och dryck i film eller låttexter, köksredskap, olika länders specialrätter osv. I varje spelrunda ställs två frågor till varje lag.

3. Näringsinnehåll

Med spelet följer också 200 smala pappremsor med namn på färdiga rätter, desserter eller enskilda råvaror samt dessas näringsinnehåll med avseende på fett, kolhydrater, proteiner och energiprocent i kcal. Ena laget tar en remsa och lägger den på spelplanen så att näringsinnehållet syns. Därefter snurras en liten snurrpil för att se huruvida det är just fett, kolhydrater, proteiner eller energiprocenten som nu skall bedömas. Samma lag tar nu en ny remsa och skall tillsammans komma fram till om detta nya födoämne/denna rätt innehåller mer eller mindre (jämfört med redan utlagd remsa) av vad det nu är som skall bedömas; fett, protein osv. En rätt placerad remsa ger poäng och ligger kvar på spelplanen. Det andra laget skall nu dra en ny remsa och placera denna rätt i förhållande till de redan utlagda. Sakta men säkert blir det allt svårare att gissa rätt, för visst handlar det ofta om att gissa, hur välgrundade gissningarna än må vara. Ibland är det inte utan att man undrar om det står fel på vissa kort……Nåväl, jag antar att kocklandslaget har koll på näringsdeklarationerna! När ett lag svarat fel tas alla remsorna bort, en ny läggs ut och man snurrar pilen för att se vad som nu skall bedömas. Detta moment fortgår tills varje lag fått spela ut 2 remsor.

Så efter ett analyserat recept, 2 x 2 kortfrågor och 2 x 2 näringsbedömningar är rundan slut och nästa tar vid på samma sätt.

Ja, och så var det det här med poängräkningen, ett lite pyssligt moment. Varje lag har två spelpjäser, en lite större som rör sig framåt från start till mål (först i mål vinner) och en mindre som rör sig runt, runt i en liten cirkel med steg märkta 0-9.

I spelets första moment, receptanalysen, utdelas 2-4 poäng för varje rätt identifierad ingrediens. Ställ en liten bokstavsbricka, vilken som helst, på den av egna lagets rutor på spelplanen vars siffra motsvarar det antal totalpoäng ni just fick i första tävlingsmomentet (dvs. 0-8) som en kom ihåg-hjälp. (Båda lagen får sina respektive poäng) Flytta sedan din/lagets spelpjäs i den lilla cirkeln lika många steg framåt. (Cirkeln har ju 10 steg för ett helt varv, 0-9).

Spela nu moment 2, frågekorten. Gå ett steg framåt med den större huvudpjäsen från start mot mål för varje rätt besvarad fråga OCH flytta din lilla pjäs i cirkeln lika många steg som ni fick poäng i första spelmomentet. (Titta på var ni ställt er bokstavsbricka som kom ihåg om ni glömt). Varje gång den lilla pjäsen fullbordat ett helt varv i cirkeln tar den stora huvudpjäsen ett extra steg framåt mot målet. Svarar man fel på en fråga rör sig såklart inga pjäser.

Lagen tävlar härnäst i moment tre, det om näringsinnehållet. Poängen ges på samma sätt som i moment två. Vid rätt placerad remsa ett steg framåt med stora pjäsen och dessutom kanske extrasteg runt, runt för den lilla pjäsen. Felaktiga svar ger inga steg någonstans…… Så här ser man hur avgörande det kan bli att vara framgångsrik i det första momentet i varje omgång. De poäng man där drar ihop blir ju så att säga bonuspoäng varje gång man har rätt i de båda andra spelmomenten. Ja, det blir ett lite klurigt räknande och flyttande på pjäserna på brädet, men själva momenten är klart annorlunda och utmanande. Spelet kan utan tvekan rekommenderas till den matintresserade som gärna spelar sällskapsspel.