Age of Discovery (Phalanx/Mayfair)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 10+ år
Speltid: 45 minuter
Innehåll: Spelkort (48 skepp, 2 poängkort, 12 expeditioner, 24 handelskontrakt, 12 hemliga uppdrag, 12 actionkort), 60 mynt, 22 x 4 träkuber, poängbräde, regler
Konstruktör: Alfred Viktor Schultz

Tolv expeditionskort skall ut på bordet, ett vardera för lika många upptäckare från 1400- och 1500-talen. Här har vi Columbus, Magellan, Vasco da Gama, Diaz, Vespucci och andra. Vems resa ut i världen vill du ta del av?

Här i Age of Discovery är du en handelsman, en rik investerare som söker nya affärsmöjligheter, nya vägar att ytterligare tjäna en slant och i förlängningen kunna vinna en massa poäng. Spelaren som samlat flest sådana poäng vinner såklart hela spelet.

Enkelt uttryckt så investerar du i fartyg, stora som små, i olika färger och med varierande transportvärden. Här finns i färgerna rött, blått, grönt, gult, vitt och brunt olika fartygskort med transportvärde 1, 2 eller 3. Ju högre värde desto mer kostsamt är skeppet att införskaffa, du får slanta upp 3, 4 eller 5 mynt per skepp.

Skeppen kan du sedan använda på två sätt. Antingen låter du dem följa med en upptäckare på en längre expedition ut i världen eller också gör de en kortare handelsresa. Fartygen kan förvisso användas för båda syftena, ett i taget såklart, men då måste skeppet utnyttjas för den kortare resan först.

Fartygskort som dediceras till någon av de 12 upptäckarna, de större expeditionerna på bordet, binds nämligen upp för resten av spelet. Skepp på kortare handelsresor kommer tillbaka till handen, att utnyttja igen, efter 3, 2 eller 1 spelomgång, du väljer själv när. Ju längre den här kortare resan ändå är desto mer pengar kan du tjäna. Ja, en handelsresa över 3 spelomgångar ger mer pengar än en de som varar än färre. Så hur länge vill du ha fartygen ute på uppdrag? Tre omgångar, två, en?

Skepp som sticker iväg tillsammans med en berömd upptäckare genererar dock inga pengar alls, däremot kan de vid två tillfällen ge sin ägare de där viktiga poängen man vill åt. Så investera din förmögenhet i fartyg. Använd dessa till korta handelsuppdrag för att få mer pengar så att du kan köpa fler fartyg. Sänd sedan också iväg fartyg på långa resor för att vinna poäng. När kortet för den andra poängutdelningen för de långa resorna dyker upp i högen med fartygskort är spelet snart slut...

I din tur skall du (om möjligt) utföra två handlingar, av de fyra olika som står till buds och du får inte välja två likadana.

Du kan välja att ta 2 mynt för att fylla på din kassakista. Detta blir säkerligen ett ofta valt alternativ eftersom pengar, särskilt i spelets början, är en bristvara.

Du kan också, eller istället, välja att köpa fartyg, så många du vill och har råd med, men du får bara köpa något av de fem korten som ligger på den undre raden med skepp. (Hoppas de passar för det du vill göra!) När det bildas en lucka för ett köpt kort faller fartygskortet från den övre raden ned och fyller på nytt raden med köpbara farkoster. Då kan du genast köpa det om du vill. Man fyller kontinuerligt på med nya båtar från en blandad lek med fartygskort. I denna finns alltså någonstans även 2 kort för poängutdelning...

Så utöver 12 expeditionskort på bordet skall ni också ha två stycken 5-kortsrader med olika skepp. Men det är inte slut där. Nej, du kan också, eller istället, välja att köpa dig ett (och bara ett) handelskontrakt. Det ligger 4 sådana kort uppvända på bordet också, utöver en lek med dolda kort. Köp ett av de uppvända korten eller chansa på att dra det översta dolda...

Handelskorten kommer såklart i endera av de sex fartygsfärgerna och anger den summa pengar du får om du skickar fartyg på ”kortets” handelsresa i 3, 2 eller 1 omgång. Oavsett kortfärg och möjlig pengavinst kostar ett dylikt handelskort alltid endast 1 mynt att införskaffa. Du får dock bara ha fyra av dem på handen.

Så ta mynt, köp fartyg, köp ett handelskort och/eller utför spelets fjärde handling: skicka iväg ett eller flera av dina fartyg på en eller flera långa expeditioner (för poäng) och/eller en eller flera kortare handelsresor (för mynt).

Det kommer att kosta dig ett mynt för varje skepp du sänder iväg för något ärende och här finns naturligtvis en bunt regler och direktiv för hur det kan göras. Reglerna är dock rätt enkla. För t.ex. gula handelskontrakt får du bara använda gula fartyg, för röda kontrakt endast röda skepp osv. De fartygskort du sedan använder måste dessutom med sina transportvärden exakt matcha handelskontraktets transportvärde. Är handelskontraktet gult med värde 5, kan du t.ex. spela 5 gula kort med värde 1, eller två 2:or och en 1:a, eller en gul 3:a och en gul 2:a osv. Det kostar som sagt mer att spela ut många kort, men de med lägre värden är ju å andra sidan billigare att införskaffa. Och sen är det ju lite frågan om vilka kort som faktiskt dyker upp i den där köpraden med fartyg...

När det gäller de långa expeditionerna gäller andra regler, lite lättare krav. Fartygskorten du spelar ut på dessa bör, men måste inte, färgmatcha respektive expedition. Du får såklart fler poäng om färgen överensstämmer, men valet är ditt. Vad gäller expeditionernas transportvärden får dessa aldrig överstigas. I expeditionen ingående fartygs värden får tillsammans nå taket, eller ligga på en lägre nivå. Med maxnivån ej nådd finns såklart möjligheten att någon spelare senare adderar ett skepp eller två till en viss expedition. Skall ni lätt kunna se transport- och möjliga poängvärden för respektive expedition behövs såklart ytterligare utrymme på bordet. Fartygskorten gör sig såklart bättre intill andra kort än placerade ovanpå...

Till allt ovanstående kommer ytterligare regler och speldetaljer. Små träkuber placeras på somliga kort för att markera ägarskap och valda ersättningsnivåer/längder på handelsresor.

Här finns hemliga uppdrag att slutföra för extra poäng, eller rättare sagt, du får ett sådant kort inför spelstart och det ger dig något att verkligen sträva efter spelet igenom. Du kommer antingen att ha som mål att finnas med på så många expeditioner som möjligt, försöka äga hälften av, majoriteten av eller alla skeppen på respektive expedition.

Det säger sig självt att somliga hemliga uppdrag är väldigt mycket enklare att vara framgångsrik med än andra, och att en del är mer på kollisionskurs med andra än somliga. Vidare skall antalet expeditioner du lyckats med (utifrån ditt hemliga kort) multipliceras med en faktor du sedan får fram utifrån antalet genomförda handelsresor (avklarade handelskontrakt) innan man ser mängden bonuspoäng man skall ha.

Det är klart att om du måste spela många kort för att få t.ex. majoriteten av skeppen vid expeditionerna så blir det svårare att ha kort över till många kortare handelsresor. Hå hå ja ja. Age of Discovery handlar om att hitta en balans mellan korta och långa investeringar, om att använda sina fartyg på bästa sätt, och om chans. Vilka kort kommer upp var och när...?

Det kommer också med dubbelfartyg, kort med båtar som representerar två färger och speciella actionkort. Dessa kan utnyttjas en gång vardera och kan låta dig t.ex. spela valfritt kort som att det ändå matchar i valfri färg, eller ger dig möjligheten att reservera ett fartyg eller ett handelskort.

Age of Discovery är i sanning rätt klurigt. Hemliga bonuskort och slumpvis uppvända kort kan slå hårt mot somliga. På två spelare blir det givetvis lättare att kunna planera och kanske lyckas med sitt uppdrag, Med fyra deltagare kommer mer av väntan, och lite kaos. Det blir svårare att planera framåt, blir mer av agerande för stunden, ta tillfället när det dyker upp. Under alla omständigheter är detta ett helt okej spel, ett rätt trevligt sådant, i kompakt förpackning men som sedan kräver en del utrymme när det spelas. Kvaliteten på ingående komponenter skall man inte heller klaga på. Age of Discovery skall ha ett givet medelbetyg.