A Castle for all Seasons (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 10 år och uppåt
Speltid: 45-60 minuter
Innehåll: Dubbelsidigt spelbräde, 4 summeringskort, 23 byggbrickor, 28 medhjälpare, 4 poängmarkörer, 83 resurser, 4 x 8 spelkort, 6 vinterkort, startspelarpjäs, 65 mynt, regler
Konstruktörer: Inka & Markus Brand

Identiska kortlekar som möjliggör åtta olika handlingar delas ut till deltagarna. I varje spelrunda skall samtliga spelare simultant välja ett av sina kort och spela ut det framför sig, naturligtvis med syfte att få utföra motsvarande handling.

Här heter spelkorten Messenger, Trader, Bricklayer, Stonemason, Worker (3 olika) samt Master Builder och kommer att verkställas i nämnd ordning. Nu kan såklart inte alla dessa kort medverka i en och samma omgång, men Messengerkortets händelse sker alltid först, sedan Trader och så vidare, oavsett vilken spelare som spelat vad. Skulle två eller flera kort vara identiska utgår man från rundans startspelare och verkställer övriga likadana kort i turordning medurs.

Messenger fyller på din börs med 8 mynt, Trader ger dig (och kanske andra spelare) något slags resurs. Här spelar man med sten (värde 5), lera/tegelsten (värde 4), trä (värde 2) och påsar med sand (värde 1). Silvertackor finns med som ett slags värdefull joker och fungerar som valfri annan resurs, men kan t.ex. inte plockas innan de andra fyra resurserna valts av någon spelare. Lite av det man får måste också alltid läggas undan i (det gemensamma) försvarstornet...

Bricklayer-kortet ger dig alla resurser av en typ som ligger i försvarstornet. Beroende på vilka resurser som spelare valt (och hur ofta) via Traderkortet kan här finnas flera lockande möjligheter... Dessutom får man (om man vill och kan betala för sig) uppföra en eller två byggnader och i så fall även placera en eller två medhjälpare (egna pjäser) någonstans i slottet. Medhjälpare i slottet står kvar på sin plats till spelets slut och genererar ett antal poäng till sin ägare. Tillgängliga platser (och byggnader att uppföra) går förstås enligt principen först till kvarn...

Stonemason låter dig köpa en resurs från någon annan spelares valda Worker-kort i aktuell runda, och det för endast ett mynt! Ett fynd och en möjlighet för dig som dessutom säkerligen saboterar för motståndaren som inte kan stoppa köpet. Du får också (precis som med Bricklayer) bygga 1-2 byggnader och ställa ut 1-2 medhjälpare. Bricklayer ger dig dock pengar för bygget, Stonemason ger dig poäng!

Workerkorten är tre stycken olika som kan ge dig varierade kombinationer resurser (om ingen annan spelare köper dem av dig med Stonemason). Du får också (precis som med Bricklayer och Stonemason) bygga en eller två byggnader på området, den här gången för halva den angivna poängutdelningen som belöning! Och man får INTE placera ut någon medhjälpare.

Den åttonde möjligheten är att spela sin Master Builder. Denne ger dig +5 poäng bums för varje byggnad som någon annan spelare uppfört i aktuell spelomgång. Dessutom tar du tillbaka samtliga tidigare spelade kort så att du återigen sitter med en full korthand, åtta nya möjligheter i kommande runda. Naturligtvis behöver du inte vänta till sist med att spela detta kort, använd istället Master Builder när du anar att motspelarna planerar att genomföra sina byggen och ta poäng av deras handlingar...

Uppföra en byggnad har jag nämnt några gånger i texten här ovan. Byggnader av olika slag ligger utplacerade på spelplanen i form av olika stora pappbrickor, hela 23 stycken. Bygg torn, portar, tjänarbostäder, tavernan, stallar, självaste palatset om du så önskar. Varje byggnad kostar ett antal resurser och kan ge dig ett visst mått av poäng (eller pengar, beroende på använt spelkort).

Det är också så att när en byggnad väl uppförts (dvs. brickan plockats bort) frigörs oftast minst en ny plats att placera en medhjälpare på.

Och platserna för dessa ger i sin tur ännu fler poäng. Vid t.ex. portarna 1-2 poäng/tornbricka som någon uppfört under spelet, vid stallarna 2 eller 3 poäng per vanligt hus som byggts. Tavernan kan ge poäng för varje medhjälpare innanför slottsmurarna, tjänarbostäderna å andra sidan poäng ju fler byggnader som FINNS KVAR på brädet när spelet är slut.

Palatset kan ge dig poäng för kvarvarande resurser på samma sätt som man på marknaden kan konvertera pengar till poäng. I smedjan konverteras silver till andra resurser för att sedan bli poäng ändå... Och så vidare.

Ytterligare små detaljer är t.ex. att du alltid måste uppföra byggnader med minst tre olika resurser (oavsett byggnadens kostnad) och aldrig får betala överpris. Med resurserna värda 1, 2, 4 och 5 blir det således en hel del kontinuerligt räknande för att se vad man har råd med och vad man behöver skaffa. Kommer man inte över silver (som ju kan bli vad som helst) kan det ibland faktiskt vara bättre med en påse sand (värde 1) än en massa sten (värde 5). Får du inte ihop matematiken exakt och inte får betala överpris kan du ju helt gå miste om bygget du vill åt om du saknar rätt resurser.

Under rätt förutsättningar kan du få peta bort andras medhjälpare som står vid resursplatserna på brädet, olika vagnar för trä, lera, sand och sten (eller hästen för silver) och i spel med två spelare gäller att man spelar ut två kort var per omgång. Det spelas förresten 12-15 snabba omgångar av spelet beroende på antal deltagare.

Vill du ha lite omväxling vänder du på spelplanen och får se slottet i vinterskrud. Då kan du också blanda in de sex vinterkorten med specialfunktioner (för samtliga deltagare) som kan inträffa vid 4-6 tillfällen under partiets gång. Detta kan förvisso vara lite spännande men innebär också mer slumpinslag som riskerar att störa balansen i spelet, slå hårdare mot eller gynna någon mer eller mindre, bara sådär...

A Castle for all Seasons är snyggt som attan och har rejäla pappbrickor och träpjäser, ja komponentmässigt går det inte att klaga på detta, ett stabilt worker placement-spel. Vinterkorten tillför dock mest olycklig och kanske orättvis slump och höjer väl inte direkt betyget tyvärr. Allt är solitt och lagom trevligt, lagom utmanande med enkla, tydliga regler. Det är väl främst det ständiga värderäknandet för resurserna som till slut känns lite småtrist. Efter ett antal partier har man nog lärt sig hur det här spelet bäst bör spelas. Variationen vad gäller valbara möjligheter är ju trots allt inte så värst stor.