Heidi (Alga)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: Från 7 år
Innehåll: Spelplan, 4 x 3 getter, siffertärning 1-1-2-2-3-3, regler skrivna i spelaskens lock


Hjälp den lilla föräldralösa flickan Heidi att valla getter! Var först med att flytta dina tre getter (sex stycken om ni endast är två spelare) från startrutan nere i dalen till motsvarande målfält uppe vid fäboden, högst uppe på spelplanen.

Det rör sig om knappt 30 stegs förflyttning om du har tur och är skicklig i att flytta dina getter smart. Vill det sig illa med tärningskast och motståndarnas agerande kan det bli fler steg och ta lite längre tid. Spelplanen är full av 6-kantiga fält och minst 3 fält bred på de mest trånga ställena.

Tricket är såklart att flytta alla getterna lite i taget så att din samling getter hela tiden håller ihop. Skulle hela skocken med getabockar splittras är det lätt hänt att somliga djur kommer på efterkälkenů

Turas om att kasta tärningen. Siffran som kommer upp (1-3) anger antalet egna getter som får flyttas i spelarens tur. Om så önskas och det är möjligt är det dock fullt tillåtet att låta en och samma get flytta sig upp till tre gånger, om det nu är siffran 3 som tärningen visarů

All förflyttning sker (lämpligast i framåtriktning) alltid till en ledig ruta som gränsar till ett fält med en get, en egen get eller en tillhörande en motspelare spelar ingen roll.

En get som ligger sist i ett kanske långt sammanhållande led av getter kan i ett enda steg flytta förbi allihop för att ta ledarpositionen. En get som dock befinner sig i en ruta som plötsligt inte angränsar till ett fält innehållande en get måste hämtas av en annan get, ja på så sätt måste getterna röra sig framåt tillsammans, oavsett färg/spelartillhörigheten.

Förflyttning kan således ske hur många steg framåt/bakåt som helst förutsatt en sammanhängande kolonn av getter. Skulle det ha bildats flera hålrum mellan getterna samtidigt som tärningen visar 2 eller 3 går det att med en och samma get hoppa vidare, förutsatt förstås att de fält som hoppande get tar i anspråk då får kontakt med minst ett annat fält med en get.

Det gäller som sagt att se till att få hoppa så långt framåt som möjligt med så många av sina getter i ett och samma drag, samtidigt som man helst bör försöka skapa tomma rutor däremellan för att om möjligt sinka motspelarna. Dylika taktiska manövrar kan dock till viss del omintetgöras av tärningskasten. Om en spelare alltid slår fram 1:or på tärningen medan någon annan mest slår fram 2:or och 3:or är nog utgången redan given på förhand.

Heidi erbjuder förvånansvärt mycket taktiktänk för att vara ett barnspel. Tyvärr så saboteras det kluriga systemet en hel del utifrån det slumpmoment som tärningen bidrar med. När några ungefärligen lika smarta och uppmärksamma spelare tävlar är det tärningens utfall som avgör slutresultatet. Fast det är kanske så det skall vara i just ett barnspel? Men något mer än att kasta tärning, flytta, kasta tärning, flytta igen handlar det ju inte omů