1853 (Mayfair Games/Lookout Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-6 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 180+ minuter
Innehåll: Spelbräde, 8 företagsbräden, 45 träpjäser, 72 aktier, 37 lokomotivkort, 4 lokomotivmarkörer, 217 sexkantiga brickor, regler.
Konstruktör: Francis Tresham

1853, ett av få spel jag inte orkat spelat till slut. Nej, det här var bara för trist. Timmarna försvann och inget i spelet blev direkt festligare för det. Vi avbröt i förtid och korade alla som segrare!

1853 är ett spel om linjebygge i på en rätt ful karta över Indien (delar av nuvarande Indien och Pakistan). På en mängd sexkantiga fält spelas rälsbrickor i syfte att skapa stora sammanhängande sträckor mellan olika punkter, olika stationer och städer.

Det är åtta olika tågföretag i spelet i vilka spelarna kan investera, för varje företag finns här 10 aktier per bolag att köpa för att stärka sitt engagemang i firman ifråga. En av dessa aktier är förresten en dubbelaktie så det är endast 9 spelkort för varje tågbolag.

Några av företagen klassas som stora, andra som små. De större har fler hemmakontor (start bases) än de mindre, de större tillåts också lägga ned mer räls i en och samma omgång för att ytterligare stärka sin ställning.

Spelaren med flest aktier i respektive företag anses vara bolagets direktör och den personen bestämmer ev. fortsatt linjeutbyggnad. Under spelets gång kommer troligen flera spelare få agera direktörer för ett och samma företag och påverka dess utveckling.

Mycket grovt förenklat finns här två spelfaser som alterneras, en aktiefas och en för löpande operationella handlingar i företagen. Inledningsvis i spelet är det växelvis lika många aktierundor som det blir operationella faser men snart nog blir det mer fokus på det operationella, två-tre operationella spelrundor för varje aktierelaterad...

I en aktiefas är det föga förvånande aktiehandel i fokus. Spelarna får sälja aktier som de vill och köpa sig en enda ny.

För det operationella går man igenom företag efter företag där direktören agerar för bolagets bästa, bygger ut linjenätet, kanske köper lokomotiv som skall rulla på rälsen för extra inkomster mellan olika stationer... Naturligtvis finns här en mängd olika brickor med diverse raka och svängda rälslinjer att ta i beaktande. Självklart finns här olika typer av terräng att bygga i vilket lika självklart betingar olika kostnader för expansionen.

Ytterligare några specialmoment dyker upp. Här finns t.ex. inslag av budgivning för somligt. Men nej, allt som allt blir detta inget som direkt roar mig, får mig att känna att detta är ett spel för mig.

Spelkartongen säger 180+ minuters speltid, reglerna berättar att även vana spelare bör räkna med minst 4 timmar. Aldrig att jag fipplar med några tiotal aktier och 200 sexkantiga brickor så länge! 1853 handlar förresten mer om bygget än ekonomin, men mig kvittar det lika, detta var rätt trist hur som helst.

Man spelar annars till dess att bankens pengar tagit slut eller något företags aktie blivit värd £400, då man summerar sina kontanter och aktuellt aktievärde och korar en vinnare!

Spelets regler må ha reviderats efter en tidigare utgåva, men de är trots det dåligt uppställda och försedda med en del stavfel. Kanske blev det rentav något vi missat, spelat fel? 1853 blev inte det underhållande tågspel jag hoppats på, utan en utdragen historia jag gärna hade klarat mig utan. Nej, det här var inget för mig.