10 Days in Asia (Out of the Box)


Fakta:
Antal spelare: För 2-4
Ålder: 10 år och uppåt
Speltid: 20-30 minuter
Innehåll: 57 landskort, 22 transportkort, 8 korthållare, spelkarta samt regler
Konstruktörer: Alan R. Moon och Aaron Weissblum

Hm, ett helt okej spel det här, men jag hade hoppats på mer. Det blev en liten besvikelse och det känns främst som att det är kvaliteten på delar av innehållet som är den svaga biten. Spelkartongen är föredömligt behändig (ca 20 x 20 cm) men så är detta å andra sidan kanske mest att beteckna som ett kortspel, så då behövs väl inga stora askar kan man tycka. Den medföljande kartan över Asien är dock fullständigt nödvändig och gör sig bäst väl synlig för alla spelare. Så fullt uppvikt tar den ändå sin plats på spelbordet och beroende på hur man placerar sig runt kartan måste somliga kanske läsa landsnamnen upp och ner. Asienkartan är färgglad om än rätt schematisk och inte helt skalenlig och spelkorten små, ca 4 x 6 cm.

Jag hade gärna sett att korten varit något lite större och framförallt laminerade eller i alla fall tryckta på mer glatt papper, jämfört med att som nu bestå av ganska grova kartongbitar. Redan efter ett parti eller två kan man skönja slitage längs kanter och hörn på korten och ett rejält veck vore nog detsamma som ett kluvet kort. I viss belysning kan det också finnas viss risk att man förväxlar gula och orangea flygplanskort och det kan visa sig helt avgörande. Länderna på kartan bär sina engelska namn och gör så förstås även på motsvarande spelkort.

På korten står också fakta kring huvudstaden, folkmängd och landyta angivna. Somligt av detta blir tyvärr info som blir omöjlig att läsa när korten sätts ned i korthållarna. Nej, korten skulle man satsat lite mer resurser på att göra bättre. Till detta kommer alltså korthållare, två stycken per deltagare. Dessa är i trä.

Reglerna är få och enkla och kan väl mest liknas vid dem som nyttjas vid kortspelet Rack-O. Här handlar det dock inte om att ordna siffror i rätt nummerföljd utan att få olika landskort från Asien att hänga ihop. Spelet heter ju 10 dagar i Asien och dina korthållare rymmer totalt 10 kort, så ja, du skall få till en sammanhängande resa genom somliga länder i den stora världsdelen. Först med detta vinner såklart spelet och det kan väl ta en eller två kvartar i tid.

De flesta spelkorten är alltså landskort för de asiatiska länderna. Det finns minst ett kort för varje land, för större länder som t.ex. Ryssland, Indien, China finns två kort. Utöver landskorten finns här olika transportkort som avbildar tåg, flyg eller båttrafik. Samtliga spelkort blandas inför start och alla spelare drar varsitt kort ett i taget och fyller på sina korthållare. Chansen att någon skulle få till en komplett och fungerande 10-dagars resa redan i given är väl liten så nu kan spelet börja……

Du skall ha dina 10 kort i rätt ordning från dag 1 till och med dag 10. Med rätt ordning menas att din resa börjar och slutar med ett land och att du däremellan gästar ytterligare länder och vid behov stoppar in lämpliga transportkort. Ett visst landskort kan läggas intill ett annat under förutsättning att länderna gränsar till varandra enligt spelkartan. Så med lite tur kan du ha tio landskort som sitter ihop och behöver alltså aldrig nyttja vare sig tåg, flyg eller båtar.

Med ett båtkort går du från ett kustland till ett annat via antingen Indiska Oceanen eller Stilla Havet, det finns olika kort för de båda haven. Så i din hållare sätter du kortet för ett land som gränsar till t.ex. Indiska Oceanen, sätter båtkortet för Indiska Oceanen som nästa kort i serien och tar dig alltså via vattnet till ett annat land som också gränsar till Indiska Oceanen och sätter detta lands kort som nästa kort i serien.

Tänker du nyttja flyget gör du i princip samma sak, först ett landskort, därefter ett flygkort, sedan ett annat landskort, men här finns det ett litet hinder. Olika länder på spelkartan har olika färg (blått, grönt, gult, orange eller rött) och du kan bara flyga mellan länder i samma färg. Ditt flygplanskort måste dessutom ha matchande färg som landskorten på ömse sidor i hållaren!

Mellan somliga länder genom Asien går det tågförbindelser. Då kan du sätta tågkorten i din hållare. Du börjar i ett visst land, sätter ned tågkortet som nästa kort och låter därefter ett landskort längs tågsträckan bli nästa anhalt att besöka.

Japp, det är själva grejen; att knyta ihop de 10 spelkorten till någonting som hänger ihop, med landskort och kanske också olika transportkort. Ytterligare möjligheter öppnas såklart då somliga länder kan sägas gränsa till både Indiska Oceanen och Stilla Havet.

Inför spelstart blandas kvarvarande spelkort till en draghög. Tre kort vänds upp och så är det klart för start. I varje drag drar sedan varje spelare ett litet spelkort och byter ut valfri bricka i sin hållare, allt för att försöka få sina kort i ordning. Utbytt kort kastas sedan på valfri öppen hög. Ja, du har alltså fyra chanser att få ett bra kort i varje drag. Du kan välja att ta ett okänt kort eller ett av de tre redan uppvända.

Jämfört med tidigare nämnda kortspelet Rack-O är detta något mer krävande. Det var ju som sagt inte siffror som skulle ordnas i följd. Med tre kända kort uppvända hela tiden finns det att fundera på och det kan ta sin lilla tid. Vilket kort skall man ta för att kunna komma vidare på enklaste sätt?

10 Days in Asia är ganska lättspelat, hyggligt snabbspelat och sakta men säkert lär man sig ländernas geografi, huvudstäder och grannländer på ett roligt sätt och det är ju inte illa. När man tröttnat på Asien kan man ta sig an 10-dagars resor genom Europa, Afrika eller USA:s delstater i andra utgåvor.